TKM — Jrg. 4 (december 2011) nr. 4

INHOUD


12 ‘Het AMK is jeugdbescherming’
Lector jeugdbeleid Adri van Montfoort wil de schakels aaneen smeden.


15 Zwanger en uit balans
Zwangeren met psychiatrische problematiek kunnen terecht bij diverse POP-poli’s. Dat werkt goed. Voor moeder en kind.


18 Kindermishandeling op de Eerste Hulp
In een algemeen opleidingsziekenhuis liepen medewerkers tegen een vermoeden aan. Voor TKM zetten ze hun ‘casus’ op papier. Inclusief de leerpunten.


24 Brandbrief van de Kinderombudsman
De totstandkoming van de Brandbrief in stripvorm


26 Hoe screen en straf je een pedo?
Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is slechts een momentopname. En rechters maken nauwelijks gebruik van beroepsverbod.


29 Seksueel misbruik in de vrije tijd
Pedo’s die hun slag willen slaan bij vrijwilligersorganisaties, krijgen het steeds moeilijker. Er wordt hard gewerkt aan een zwarte lijst, gedragscodes en tuchtrecht.


36 Discussie: dader uit huis plaatsten vaker inzetten?
De gemeente Rotterdam zet het huisverbod vaker in. Een voor- en tegenstander verdedigen hun standpunt.


38 Serie: gehandicaptenzorg en kindermishandeling
Instellingen willen hun goede naam niet verliezen en melden mondjesmaat seksuele intimidatie. Toch erkent de sector langzaamaan het probleem.