Augeo Actueel — Meldcode aanpassen: Kans of risico

Deze editie van Augeo Actueel is  online te lezen.

De meldcode aanpassen: Kans of risico?

Interviews met onder andere:
Staatssecretaris Martin van Rijn
Giliam Kuipers, Beleid & Advies KNMG
Brigitte van der Burg, VVD-Kamerlid