TKM — Jrg. 7 Kindermishandeling voorkomen, stoppen en herstellen: de rol van gemeenten

Alle kinderen hebben het recht om veilig op te groeien, zo staat in het Kinderrechtenverdrag. Met deze speciale editie van TKM, die elke gemeente ontvangt van het Kinderrechtencollectief, willen de auteurs de lezers inspireren bij deze belangrijke taak. Kindermishandeling voorkomen, stoppen en zorgen dat kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben om te herstellen. In dit nummer komt bijvoorbeeld een wethouder aan het woord die kindermishandeling wil terugdringen. Ook gaat het over het belang van nazorg bij seksueel misbruik. Verder komen de lange-termijn gevolgen van kindermishandeling aan bod.

Deze editie van TKM is volledig online beschikbaar.