Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 28 (april 2020) nr. 2

​In deze editie aandacht voor Meertaligheid:

08 Meertaligheid: taalachterstand of toch een taalontwikkelingsstoornis?
Martine Broersen-Jong en Linda van Dijk
In een gemiddelde klas zitten tegenwoordig steeds vaker leerlingen die meertalig opgroeien en niet mee lijken te komen met hun klasgenoten. Wat is nu eigenlijk een normale meertalige ontwikkelingen wanneer moeten we ons zorgen maken? Is het een nadeel om meertalig te zijn en hoe gaan we met meertaligheid om in de schoolse setting? In dit artikel bespreken we de meertalige ontwikkeling, de kenmerken van een taalachterstand, een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en de belangrijke factoren die een rol spelen bij een meertalige ontwikkeling.

12 Model van logische niveaus van Bateson en Dilts: als de samenwerking tussen rt’er en leerkracht niet zo lekker loopt
Karin van Wezel
Als rt’er wil je de aanpak kunnen inzetten die de ontwikkeling van de leerling het beste ondersteunt. Daar zit je vakkundigheid. Je weet ook dat je het meest kunt bereiken wanneer je je werk in goede afstemming kunt doen met de ouders en de school/leerkracht. Vaak is er een prettige samenwerking. Zeker wanneer de rt’er binnen de school werkt, er goed overleg kan zijn en de leerkracht en rt’er samen optrekken naar het kind en de ouders toe. Helaas komt het ook voor dat die afstemming minder soepel verloopt en er zelfs tegenwerking optreedt, met name bij rt’ers die een eigen praktijk hebben. Wat te doen? Het Model van logische niveaus van Bateson en Dilts kan uitkomst bieden.

16 Dyslexie bij anderstalige leerlingen: hoe signaleer je het?
Femke Scheltinga

20 Praktijktips voor ondersteuning van meertalige basisschoolleerlingen
Frederike Groothof en Ellen Goossens

23 Middelbare scholieren die dreigen af te haken: motiverende gespreksvoering kan uitkomst bieden
Pauline Jonker

26 NT2 en remedial teaching : maatwerk overheerst
Leontine le Blanc en Marion Visser

28 Lenneke Grobbe van de Internationale Taalklas (ITK): ‘de leerkrachten hier zijn een soort remedial teacher’
Brigitte Stark

31 De vernieuwde EMT/Klepel-R
Marion Visser

34 Interview met de nieuwe directeur van de LBRT, Marion Vliegenthart
Melanie Modderman

En verder

06 Uit het nieuws
15 Gastcolumn: Bert Le Bruyn
32 Recensies
36 Eigen Praktijk: Coronaproof aan de slag
37 Gesignaleerd
41 LBRT nieuws