Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 27 (oktober 2019) nr. 4

08 Niet goed kunnen leren is vaak niet weten hóe te leren: baas in eigen brein
Albert Ponsioen
Neuropsychologische kennis op het gebied van leren (executieve functies, motivatie en werkhouding) moet in het basisonderwijs meer benut worden om inzicht te krijgen in de leervaardigheden van kinderen met onder andere ADHD.Leer deze kinderen al vroeg hoe ze moeten leren en hoe hun brein werkt. Daar bereik je veel meer mee dan de tests en toetsen die nu nog gebruikt worden om de leerpotentie van deze kinderen te meten en daarmee de scholingsmogelijkheden te beoordelen. Dat vindt klinisch psycholoog Albert Ponsioen.

12 Curriculum voor het onderwijs wordt aangepast: wat moet de remedial teacher weten?
Marion Visser

14 Lexicale kwaliteit en begrijpend lezen: meer dan alleen woordenschat!
Nicole Swart
Het volgen van een lesprogramma met een focus op woordenschat en woord-in-tekst integratie, blijkt een effectieve manier om te werken aan zowel woordenschatontwikkeling als begrijpend leesontwikkeling. Er is namelijk een sterke relatie tussen lexicale kwaliteit en begrijpend leesvaardigheden bij leerlingen in de middenbouw van het basisonderwijs. Leerlingen met goed ontwikkelde technisch leesvaardigheden, een grote woordenschat en veel kennis over deze woorden, zijn beter in staat om een geschreven tekst te begrijpen dan leerlingen die deze kennis en vaardigheden niet zo goed hebben ontwikkeld. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Nicole Swart aan de Radboud Universiteit in 2018. Hoe dat komt, legt ze in dit artikel uit.

18 Feiten en fabels rondom dyslexieonderzoek
Sebastian Aravena en Jurgen Tijms
Mensen met dyslexie hebben een specifiek en hardnekkig probleem met het leren lezen en/of spellen. Dit heeft dikwijls ongunstige gevolgen voor school, werk of welzijn (Hudson, 2009). Het is daarom belangrijk dyslexie op de basisschool zo vroeg mogelijk te diagnosticeren en aan te pakken. Maar hoe wordt dyslexie eigenlijk vastgesteld? In dit artikel staan we stil bij goed dyslexieonderzoek en gaan we in op enkele populaire mythes rondom dit thema. Wat te denken van de meest hardnekkige: als we gewoon goed leesonderwijs geven, dan is er helemaal geen dyslexie meer.

22 Het begeleiden van dubbel-bijzondere leerlingen: houd interventies passend en klein
Eleonoor van Gerven

26 Leerlingen met TOS nog erg onzichtbaar in het voortgezet onderwijs en mbo
Bernadette Sanders
Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in het voortgezet onderwijs en in het mbo zijn nog erg onzichtbaar en vormen daardoor een erg kwetsbare groep. Dit artikel gaat in op deze groep leerlingen. Hoe kun je ze herkennen en wat kun je doen om hen te helpen? Orthopedagoog en remedial teacher Bernadette Sanders legt het in dit artikel uit.

En verder
06
 Uit het nieuws
21 Gastcolumn | Bianca Antonissen: Gras groeit niet harder als je eraan trekt
30 Het dilemma | Roger Standaert : autochtone leerling naar meer gemengde school verwijzen?32 Recensies
34 Eigen praktijk | Hoe kom ik aan nieuwe klanten?
35 Gesignaleerd
38 LBRT nieuws