Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 27 (mei 2019) nr. 2

08 Anders kijken naar teksten: ideeën om kinderen gerichter te ondersteunen bij tekstbegrip
Dortie Mijs en Marjan van der Maas
Leerlingen vinden begrijpend lezen vaak moeilijk en niet leuk. Het werkt motiverend om teksten te kiezen die aansluiten bij onderwerpen die een leerling interessant vindt. Maar hoe weet je of die tekst geschikt is? Want welke mogelijkheden biedt de zelfgekozen tekst? En kan de leerling de tekst begrijpen en specifieke leesvaardigheden ontwikkelen? In dit artikel tonen de auteurs je hoe je een geschikte tekst kunt selecteren en analyseren.

12 Promotieonderzoek laat zien: expliciete strategie-instructie via mindmaps werkt!
Emmelien Merchie en Hilde Van Keer
Leerstrategieën effectief inzetten en strategisch combineren blijkt voor veel leerlingen nog erg moeilijk. Promotieonderzoek van Emmelien Merchie van de Universiteit van Gent toont aan dat expliciete strategie-instructie met aangereikte mindmaps in de onderwijspraktijk veelbelovend is om leerlingen te helpen studeren. Op lange termijn gaan zij meer diepgaande studiestrategieën toepassen bij het leren van teksten dan leerlingen die zelf mindmaps maakten.

16 Leesbevordering in het vmbo: zet voornamelijk in op motivatie
Nicole Swart en Christel Dood

22 Groeimindset vergroten: gebruik groeitaal en introduceer een leerkuil
Rene Lous

25 Makkelijk Lezen Dag 2019 – Inspiratiedag -hoe begrijpend lezen leidt tot leesplezier

26 De kracht van goed schrijfonderwijs
Gerda Broekstra

En verder

06 Uit het nieuws
15 Gastcolumn Hanneke Poot-van der Windt: Gun kleuters hun speeltijd!
20 Het dilemma: remedial teaching zonder cognitieve groei: doorgaan of stoppen?
30 Recensies
32 Gesignaleerd
36 LBRT nieuws