Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 27 (februari 2019) nr. 1

08 Selectief mutisme: Breek de stilte
Eustache Sollman
Een kind met selectief mutisme praat thuis wel, maar in andere sociale situaties zoals op school, niet of zeer weinig. In de praktijk blijkt dat het bij een groot deel van deze kinderen om meer dan alleen het niet praten gaat. Zij hebben vaak meerdere angsten en er zijn meer zaken die ze niet durven. Eustache Sollman is gespecialiseerd in selectief mutisme en schreef er het boekBreek de stilte over. In dit artikel legt hij uit wat selectief mutisme is, welke behandelingen er bestaan en welke rol de remedial teacher hierin kan spelen.

12 Perfectionisme onder leerlingen: Een onderschat probleem!
Ard Nieuwenbroek
Perfectionisme is een onderschat probleem. Uit onderzoek (2016) van Curran en Hill, gepubliceerd in het Britse tijdschrift Psychological Bulletin, blijkt dat de 20-jarigen van nu hoger (12 procent) scoren op perfectionisme dan studenten van eind jaren tachtig (7,5 procent). De onderzoekers analyseerden data van 41.000 Britse, Canadese en Amerikaanse studenten die uit 164 studies kwamen (looptijd tussen 1989 en 2016). De onderzoekers zien een mogelijke verklaring in onze samenleving die individualistischer en materialistischer is geworden. Daardoor is de competitiedrang gegroeid en dat kan weer leiden tot irreële verwachtingen. Orthopedagoog Ard Nieuwenbroek schreef er onlangs het boek Perfectionistische leerlingen over.

14 Rekengesprekken voeren: Oefening baart kunst
Jarise Kaskens

18 Concept maps inzetten bij rekenen: Ga mee in de adequate probleemoplossing van het kind
Jessica van der Straaten en Hans van Luit

22 Het vernieuwde PI-dictee komt eraan!
Inez Berends en Rena Eenshuistra (PI Research)

24 Eigen praktijk: Wat is er veranderd in 2019?
Simon Wieringa

26 Leesinterventies in groep 3: Problemen voorkomen is beter dan genezen
Marita Eskes

En verder:

06 Uit het nieuws
20 Het dilemma | Roger Standaert
23 Gastcolumn | Peter Mol
30 Recensies
32 Gesignaleerd
36 LBRT nieuws