Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 27 (december 2019) nr. 5

06 Uit het nieuws

08 Balans vinden tussen het emotionele en denkende brein
Ingrid van Essen
Hoe komt het dat ik zomaar ineens uit m’n slof schoot? Waarom kan ik me soms zo aangevallen voelen? Waarom voel ik bij sommige leerlingen weerstand? Grote kans dat het emotionele brein het dan heeft overgenomen van het denkende brein. Als emoties snel oplopen dan wordt het lastig om effectief te blijven communiceren. Grip op emoties, deze te herkennen en weten hoe te reguleren, is van onschatbare waarde voor betekenisvolle relaties en effectieve communicatie. In dit artikel legt Ingrid van Essen, auteur van het boek Communiceren zonder frustratie uit waarom emoties ons zo in de greep kunnen houden en effectieve communicatie met collega’s, leerlingen en ouders hierdoor in de weg zitten.

12 Sterk woordenschatonderwijs in 8 bouwstenen
Guyanne van der Horst en Gusta Schreiner
Iedere remedial teacher weet hoe belangrijk woordenschatonderwijs is. Een rijke woordenschat en kennis van de wereld zorgen voor een perfecte basis om een kind optimaal te laten ontwikkelen. Goed woordenschatonderwijs is volop zichtbaar en hoorbaar in zowel de dagelijkse schoolpraktijk als bij remedial teaching. In dit artikel geven de auteurs acht bouwstenen voor sterk woordenschatonderwijs. Alle bouwstenen hebben als doel om de leerlingen een uitgebreide en diepgaande woordenschat te laten verwerven.

14 Met kleuters werken aan een stevige basis
Helma Brouwers
Het aantal kinderen met leer- en gedragsproblemen groeit (Smeets et al 2007, Driessen et al 2012). Die groei is alarmerend volgens onderwijskundige Helma Brouwers. Kleuters worden steeds meer beschouwd als schoolkinderen die zich vooral met leertaken moeten bezighouden. Welke consequenties heeft dat voor hun ontwikkeling en welzijn? Brouwers vindt dat er heel wat moeilijkheden voorkomen kunnen worden als kleuters weer die nieuwsgierige, spelend de wereld ontdekkende kinderen mogen zijn. Op die manier wordt een stevige basis gelegd voor het verdere leven van een kind. Aan remedial teachers de schone taak om leerkrachten in de kleuterklassen hiervan te overtuigen

17 Gastcolumn 
Tamara Luijer

18 Jeugdboeken voor onder de kerstboom
Het LBRT ‘boekenpanel’

20 Betrek de ouders bij de leesontwikkeling van hun kind
Leontine le Blanc

23 Expertisecentrum Via Nova voor hoogbegaafde leerlingen
Melanie Modderman

26 Interview Maurice de Greef : ‘Zet bij laaggeletterdheid naast curatie in op preventie’
Melanie Modderman

29 Eigen praktijk : Nieuwe wet- en regelgeving in 2020

30 Het dilemma 
Roger Standaert

32 Recensies

34 Gesignaleerd

38 LBRT nieuws