Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 26 (februari 2018) nr. 1

08 Domme fouten bij spelling bestaan niet
Irene Krämer
Spelfouten vertellen niet alleen wat leerlingen níet kunnen, maar ook wat ze wél kunnen. Analyse van spelfouten maakt het mogelijk om precies aan te sluiten op de spellingontwikkeling van de leerling en de vervolgstap te bepalen. In dit artikel wordt via spelfouten die verzameld zijn bij verschillende onderzoeken van Cito inzichtelijk gemaakt hoe je dit in je remediëring kan inzetten en hoe het kan helpen bij het geven van geschikte feedback aan je leerling.

12 PIRLS-onderzoek toont aan: Nederlandse leerling scoort bovengemiddeld op begrijpend lezen
Noor van der Windt en Joyce Gubbels
Hoe presteren Nederlandse leerlingen uit groep 6 op begrijpend lezen in vergelijking met leeftijdgenoten in andere landen? Hoe scoren zij in vergelijking met eerdere metingen? En hoe worden zwakkere lezers ondersteund? Dit soort vragen worden beantwoord in het internationale PIRLS-onderzoek. De meest recente meting is in 2016 uitgevoerd en biedt een interessant kijkje in leesvaardigheidsscores. Maar ook in achtergrondkenmerken op het gebied van lezen van leerlingen, leerkrachten, schoolleiders en ouders.

16 Onderwijs 10-14: ”Stel vervolgonderwijs van po naar vo uit”
Lenie van Lieverloo
Het onderwijsconcept 10-14 Onderwijs wil de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs verbeteren. Dit gebeurt niet door aan beide zijden van een systeemgrens aan verbetering te werken, maar door gezamenlijk nieuwe en geschiktere praktijken te ontwikkelen. In dit concept is er een ononderbroken ontwikkelingsproces voor alle leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar gecreëerd en wordt de keuze van het vervolgonderwijs uitgesteld. Het idee is dat dit de leerlingen maatwerk biedt en het de optimale talentontwikkeling steunt. De Onderwijsraad en de sectorraden zijn enthousiast. En in het huidige regeerakkoord wordt 10-14 Onderwijs als mogelijke samenwerkingsvorm tussen primair en voortgezet onderwijs benoemd. Hoog tijd om eens dieper in deze materie te duiken.

20 Dynamische testen ook nuttig voor hoogbegaafden
Bart Vogelaar, Wilma Resing, Femke Stad en Roel Verdel  
Dynamische tests worden al decennialang succesvol ontwikkeld en gebruikt bij kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen, zoals een beneden gemiddelde intelligentie. De gedachte daarachter is dat zij extra ondersteuning nodig hebben om hun potentieel te kunnen ontplooien. Het gebruik van deze tests voor kinderen van wie gedacht wordt dat zij deze hulp niet of in zeer geringe mate nodig hebben, hoogbegaafden, is vrij nieuw. In dit artikel lichten de auteurs de toepassing van deze dynamische tests toe voor hoogbegaafde leerlingen.

24 Welke rol spelen executieve functies in de ontwikkeling van begrijpend lezen?
Suzan Nouwens 
Begrijpend lezen is nodig voor kennisverwerving en heeft daardoor een grote invloed op de schoolcarrière van leerlingen. Het is daarom van essentieel belang dat leerlingen een voldoende niveau van begrijpend lezen ontwikkelen. Echter, er is veel variatie tussen leerlingen in hun prestaties op begrijpend lezen. Suzan Nouwens onderzocht tijdens haar promotieonderzoek welke onderliggende vaardigheden kunnen bijdragen aan deze verschillen. Hierbij lag de nadruk op de rol van executieve functies bij de ontwikkeling van begrijpend lezen in de bovenbouw van de basisschool.

28 Interview met onderwijspsycholoog Gesa van den Broek over hoe je het meest effectief woordjes leert
Brigitte Stark 
Onderwijspsycholoog Gesa van den Broek promoveerde onlangs aan de Radboud Universiteit over hoe je het meest effectief woordjes leert. Zij zat ook in het winnende team van de Memrise Prize, een internationale wedstrijd over hoe effectief woordjes te leren waarover we in nummer 3 van het afgelopen jaar schreven. Redactielid Brigitte Stark interviewde haar. En wat blijkt? Woordjes leren gaat beter als het brein moeite moet doen.

En verder:

06 Actueel

15 Gastcolumn – Eva Naaijkens

27 Proef op de som

30 Recensies

32 Gesignaleerd

36 LBRT