Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 24 (maart 2016) nr. 1

06 Actueel

08 Hoe ziet de risicolezer zijn begeleider het liefst?
Marita Eskes
Leren lezen is een essentiële vaardigheid die nodig is om in de hedendaagse maatschappij te kunnen functioneren. Bij sommige leerlingen verloopt het leesproces minder soepel en zijn goede interventies noodzakelijk. Hierbij is een alerte, deskundige onderwijsprofessional van groot belang. Maar hoe denkt de risicolezer zelf over de rol van de onderwijsprofessional? Uit onderzoek van Marita Eskes (Master SEN) blijkt onder andere dat ze de leerkracht bij het leren lezen erg belangrijk vinden (90 %). Op de vraag of de onderwijsspecialist voldoende overlegt met de risicoleerling over wat hij gaat leren bij het lezen, geeft 50 % aan van niet.  Aan de remedial teacher de uitdaging om eens een kritische blik te werpen op het leesonderwijs van de school waar zij voor werkt of waar zij leerlingen bij begeleidt.

12 Verslag van het congres van Berufsund Fachverband Heilpädagogik
Marion Visser en Melanie Modderman
De 49ste vakbeurs Heilpedagogiek in Berlijn vond plaats op 13, 14 en 15 november 2015. Een grote internationale vakbeurs waar uit alle regio’s maar liefst 800 mensen naartoe kwamen voor bijscholing en interessante lezingen. De redactie van Tijdschrift voor Remedial Teaching was aanwezig.

14 Goede feedback geven om zelfsturing bij de leerling te bevorderen kun je leren
Linda van den Bergh en Anje Ros
In het onderwijs is veel aandacht voor de ontwikkeling van zelfsturing bij leerlingen. Bij zelfsturend leren worden de leerdoelen samen bepaald en gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag met leeractiviteiten die bijdragen aan het behalen van deze doelen. Voor leerlingen die een eigen leerlijn volgen of eigen werk maken dat ze vanuit de remedial teaching hebben meegekregen, zijn zelfsturende vaardigheden des te belangrijker. Zij verwerken deze stof vaak zelfstandig in de klas of thuis en moeten hierbij hun  eigen leerproces zoveel mogelijk zelf kunnen sturen. Het geven van goede feedback om de ontwikkeling van zelfsturing te bevorderen blijkt echter nog niet zo gemakkelijk. In dit artikel lees je hoe je jouw feedback op zelfsturing bij je leerlingen kunt  verbeteren.

18 Spelling: de klanken bepalen de letters
Dolf Janson
In juni 2015 stond een artikel onder de titel ‘Spelling met strategieën werkt niet’ in dit  tijdschrift. Graag zet spellingexpert Dolf Janson daar nog wat andere informatie naast. Vooral omdat de auteur in het artikel van afgelopen juni wat te snel voorbij gaat aan de essentie van het leerproces bij spelling, zoals dat voor alle leerlingen geldt. De grootste fout die je volgens Janson in de spellingdidactiek kunt maken, is dat je klanken verwart met letters.

22 ICT: goed geselecteerde softwareapplicaties maken het verschil
Joke Voogt, Susan McKenney, Andriana Bus, Eliane Segers, Zsofia Takacs en Eva van de Sande
Diverse softwareapplicaties zoals digitale prentenboeken en voorleesapps kunnen de beginnende  geletterdheid bij kleuters stimuleren. Dat blijkt uit diverse deelonderzoeken die gedaan zijn in het kader van het onderzoeksproject Ontwerpen en implementeren van ICT-rijke scenario’s voor beginnende geletterdheid onder de vlag van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In dit artikel worden drie deelonderzoeken belicht waarin de auteurs laten zien wat remedial teachers minimaal moeten weten over de inzet van ICT bij beginnende geletterdheid.

24 Vers bloed | Gonda Nieuwehuize

25 Gastcolumn | Marcel Schmeier
Marcel Schemeier, adviseur taal en rekenen geeft zijn visie op de verlengde instructie.

26 De beste begeleiding naar het leukste jeugdboek
Marion Visser en Leontine le Blanc
Een Junior Suske en Wiske  voor  deze leerling? Het  leven van een Loser? Of toch een boek van Geronimo Stilton? Voor veel leerlingen is het belangrijk om de leesmotivatie vast te houden. En voor andere leerlingen moet je als remedial teacher juist zorgen dat de leesmotivatie weer terugkomt. Daarom is het belangrijk dat je als remedial teacher een goede keuze weet te maken voor het juiste jeugdboek. Of nog beter: dat je de leerling zó  begeleidt en adviseert, dat hij zelf  de keuze maakt in welk boek hij kruipt in de klas, tijdens de remedial teaching of thuis.

30 Gesignaleerd

34 Recensies

36 In de regio

38 LBRT info