Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 22 (april 2014) Nr. 2

  3  Krachten bundelen
REDACTIONEEL
Melanie Modderman, hoofdredacteur

  6  Actueel
GESIGNALEERD
– Nieuw onderzoek over ontstaan dyslexie
– Meer kinderen naar de iPad-school
– Masterklas spelbegeleiding
– Au secours!
– Robot Noa als assistent
– Engels in de onderbouw
– Ouderbetrokkenheid
– RT’er als medebehandelaar
– Ben jij op de hoogte?

8  Grootschalig effectonderzoek naar vergoede dyslexiebehandelingen
ONDERZOEK
Liesbeth Tilanus
Sinds de dyslexiezorg in het basispakket van de zorgverzekeraars is opgenomen, hebben kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie recht op vergoede diagnostiek en behandeling. De geprotocolleerde en systematische werkwijze maakt grootschalig onderzoek naar de effecten hiervan mogelijk. Promovendus Liesbeth Tilanus doet in dit artikel verslag van de eerste bevindingen die te maken hebben met het behandeleffect op korte termijn. Cruciaal in haar onderzoek is dat de vooruitgang van de groep dyslecten wordt afgezet tegen een controlegroep van niet-dyslecten. Op deze manier wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan evidence based onderzoek naar dyslexiezorg in Nederland.

12  Taalgericht rekenonderwijs leidt tot beter wiskundig redeneren
ONDERZOEK
Jantien Smit
Door aandacht te schenken aan taal in de reken-wiskundeles sla je twee vliegen in één klap: leerlingen ontwikkelen hun taalvaardigheid én ze krijgen beter toegang tot reken-wiskundige vakinhoud. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Jantien Smit. Haar onderzoeksvraag was: Hoe kunnen leerkrachten in meertalige klassen leerlingen ondersteunen bij het leren van taal die nodig is voor rekenen-wiskunde? De lijngrafiek stond hierin centraal; een domein dat bij uitstek taal met zich meebrengt.

14  Interview Lucas Rurup over passend onderwijs
INTERVIEW
Erica Jansen
Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat leerlingen per 1 augustus 2014 een zo passend mogelijke plek in het reguliere basisonderwijs krijgen. Regio Zuid-Kennemerland is een van de drie regio’s in Nederland waar passend onderwijs al sinds 1 augustus 2013 is ingevoerd. We stellen Lucas Rurup, directeur passend onderwijs van regio Zuid-Kennemerland 10 vragen over welke keuzes zij hebben gemaakt en wat de voordelen zijn van passend onderwijs.

17  Krijgen leerlingen via een ontwikkelingsperspectief onnodig een stempel?
COLUMN
Johan Schokker

18  RT-programma’s aan de poort van hoger onderwijs werken
ONDERZOEK
Dirk Tempelaar, Bart Rientjes, Bas Giesbers
De studieprestaties van studenten in het hoger onderwijs die hebben deelgenomen aan bijspijkeronderwijs rondom het vak wiskunde in de zomer voorafgaand aan hun studie, liggen vele malen hoger dan studenten die hier niet aan hebben meegedaan. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit Maastricht en Erasmus Universiteit. In deze remedial teaching-programma’s wordt gebruik gemaakt van ICT-middelen in de vorm van e-tutorials. Deze kunnen vergaande aanpassingen maken en dus aansluiten op de individuele leerbehoeften van de leerling. De auteurs van dit artikel hebben aan de wieg gestaan van het Webspijkerprogramma van de Universiteit Maastricht en leggen in dit artikel uit hoe het precies tot stand is gekomen en wat er allemaal bij komt kijken.

22  Begeleid hardop lezen blijkt effectief bij zwakke lezers
Ron Oostdam, Henk Blok, Conny Boendermaker
ONDERZOEK
Zo’n 10 tot 15 procent van de leerlingen in het basisonderwijs ondervindt problemen bij het technisch leesonderwijs. Om zwakke lezers een inhaalslag te laten maken, blijkt de methodiek Begeleid hardop lezen effectief. Dat wijst experimenteel onderzoek naar de varianten Verder lezen en Opnieuw lezen in de verschillende leerjaren uit. Ook laten de uitkomsten zien dat het leesplezier via deze aanpak bij de zwakke lezers toeneemt.

26  Aafke Bouman over differentiëren
INTERVIEW
Leontien le Blanc
Differentiëren is hot en het hoort tegenwoordig bij de basisvaardigheden van een goede leerkracht. Met passend onderwijs in aantocht is het ook voor de remedial teacher een onderwerp dat de aandacht verdient. In dit interview vragen we Aafke Bouwman, hoofdauteur van het boek Differentiëren is te leren! naar de nieuwste ontwikkelingen rondom differentiëren en welke rol de rt’er hierin kan spelen.

28  Hybride lezen
ACHTERGROND
Mieke Urff
Voor kinderen die moeite hebben met lezen, zijn vaak weinig boeken te vinden die bij hun leeftijd en interesse passen. Via hybride lezen, ook wel bekend als karaokelezen, is dit sinds kort wel mogelijk. De kinderen lezen dan in een soort e-book en luisteren tegelijkertijd naar de menselijke stem die het boek voorleest. Op hetzelfde moment loopt er ook een gekleurd karaokebalkje mee met de tekst. Hybride lezen is daarom een uitgelezen instrument om leerlingen met dyslexie het plezier in lezen van jeugdliteratuur te laten ervaren.

30  ‘Als je echt naar een leerling luistert, heb je al een hele slag gewonnen’
VERS BLOED
Jits Horst-Koenraads
In de rubriek Vers Bloed komen remedial teachers aan het woord die onlangs zijn afgestudeerd aan een Master SEN-opleiding. Waarom kozen zij voor het vak, wat trekt hen er in aan en hoe kijken ze tegen de toekomst aan? Deze keer de 34 jarige Jits Horst-Koenraads, werkzaam als remedial teacher bij Mulock Houwer Lageweg in Amersfoort, een cluster 4 school.

32  Gesignaleerd
GESIGNALEERD
– Passend onderwijs: here we come!
– Gesignaleerd op de iPhonebeurs
– Bouw!
– RT-er in de school en/of voor de klas
– Aanbieding timecoach
– Go VMBO!
– De spraakwaterval
– Hieperdepiep…
– Foutje…
– Spellinghutspot

34  Recensies boeken, cd-roms en materialen
RECENSIES
– Het geven van goede feedback is het halve werk
– Stapje voor stapje verder de inhoud in
– Wat is de essentie van mijn instructie?
– Zet het unieke ontwikkelingsproces van elk kind centraal

36  Verslag remediaal specialisten: Serious games in het onderwijs
LBRT
Mieke Reijnen en Mieke Cordia
Sui Lin Goei, opleider speciale onderwijszorg aan de Vrije Universiteit, lector Onderwijs en Zorg aan de Hogeschool Windesheim en lid van de Commissie Remediaal Specialisten verzorgde op 29 maart een zeer interessante studieochtend met als onderwerp ‘Gebruik van ICT om af te stemmen op (speciale) onderwijsbehoeften’. In haar lezing stond de volgende vraag centraal: Hoe kunnen leraren met behulp van de inzet van serious games en virtual reality applicaties goed onderwijs ontwerpen voor leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften?

38 Van de bestuurstafel / Beleidsberichten
LBRT

40  Regioprogramma’s
LBRT

42  Adressen
LBRT