Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 21 (februari 2013) Nr. 1

3 Back to the future
REDACTIONEEL
Melanie Modderman, hoofdredacteur


6 Wegwijs in Citotoetsen bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
ONDERZOEK
Judith Hollenberg & Judith Vloedgraven
Elk kind die onder behandeling staat van een remedial teacher heeft zijn eigen onderwijsbehoeften en eigen niveau. Voor het volgen van de ontwikkeling van deze leerlingen heeft Cito aangepaste toetsen ontwikkeld om hun vaardigheden zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. Maar welke toets kies je voor welk kind? Judith Hollenberg en Judith Vloedgraven van Cito geven in drie stappen antwoord op deze vraag.

10 Interview met Saskia Bruyn van ‘Onderpresteren op de basisschool’
INTERVIEW / SPECIAL
Erica Jansen
Het begrip ‘onderpresteren’ wordt vaak ten onrechte met hoogbegaafdheid geassocieerd. Helaas kan ieder kind onderpresteren. Wat komt er allemaal kijken bij onderpresteren en wat kunnen wij als remedial teachers daar aan doen? Elf vragen over onderpresteren aan Saskia Bruyn, auteur van ‘Onderpresteren op de basisschool’.

13 ERTEE en andere afkortingen
COLUMN
Feite Hofman

1
4 Oplossingsgericht werken met ‘Jesse heeft dyslexie’
STELLING
De map ‘Jesse heeft dyslexie’ wordt door veel leesspecialisten en dyslexiebehandelaars gebruikt voor het geven van psycho-educatie, als onderdeel van de begeleiding van kinderen met leesproblemen of dyslexie. In januari 2012 kwam ‘Oplossingsgericht werken met Jesse heeft dyslexie’ uit. In dit artikel een overzicht van de bijbehorende materialen en uitleg over oplossingsgericht werken.

18 Veel studenten lopen vast door de hoeveelheid stof die ze moeten leren
INTERVIEW
Marion Visser
Marzenka Rolak is oprichter van het Dyslexie Centrum Rotterdam. Zij is een van de weinige orthopedagogen die dyslectische studenten in het hoger onderwijs begeleidt. Dat komt daar allemaal bij kijken en waar loopt zij tegenaan? Daarnaast geeft zij haar visie op de dyslexie-aanpak bij leerlingen in het algemeen.

20 Rekendiagnostiek in de praktijk / ”Begripsvorming vaak het grootste probleem”
ONDERZOEK
Ceciel Borghouts
Voor zwakke rekenaars is rekenen vaak ŽŽn grote goocheltruck. Regelmatig wordt, nadat de basisschool er alles aan gedaan heeft, een externe diagnosticus ingeschakeld om verder onderzoek te doen. Rekenspecialist Ceciel Borghouts gaat in dit artikel in op hoe deze handelingsgerichte diagnostiek eruit kan zien. Belangrijk is dat deze voortborduurt op de idee‘n van het protocol ERWD.

24 ‘Taalzee’ illustratief voor de toekomst van het onderwijs

LEERMIDDELEN
Marlijn Bouwman & Han van der Maas
Na het succes van Rekentuin’ is sinds kort ook ‘Taalzee’ in de lucht. Via deze website kunnen leerlingen spelenderwijs oefenen in taal op hun eigen niveau. Volgens de ontwikkelaars gaat het onderwijs van de toekomst er op deze manier uitzien: elk kind automatisch oefeningen en instructie aanbieden op zijn of haar eigen niveau. In dit artikel lees je hoe deze webapplicaties tot stand kwamen en hoe het de remedial teacher kan ondersteunen in adaptief onderwijs.

2
7 Recensies
BOEKEN, CD-ROMS EN MATERIALEN
Frank Mansoer
– Op het internet: ralfilezen.nl, eduapp.nl, passendonderwijs.nl
– Praktisch, leuk en doeltreffend!: ‘Teken je gesprek, over faalangst of andere dingen waar je over piekert’
– Alles draait om transarantie bij HGW in het VO: ‘Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs’
– Hoe ziet het dagelijks leven van een beelddenker er uit?: ‘Denken in beelden’
– Nadenken over de mediale prefontale cortex: ‘Het sociale brein van een puber’
– Alle aspecten die invloed hebben op een groep op heldere wijze benoemd: ‘Groepsplan Gedrag, planmatig werken aan passend onderwijs’

30 Co-teaching: mŽŽr dan een extra paar handen in de klas
RT IN DE REGIO
Erica Jansen
Door het hele land worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd onder de vlag van de 16 regiobesturen die de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers rijk is. Elke keer pikt de redactie er ŽŽn bijeenkomst uit en doet daar verslag van. Ditmaal ging redacteur Erica Jansen op 19 november 2012 naar een lezing van Sandra Koot in Alkmaar over ‘Co-teaching: een nieuwe rol voor de rt’er’.

32 Gesignaleerd
R
T
– What’s App? Een paar favoriete onderwijsapps
Executieve functies scoren goed!
– Foutje…
– Over het paard getild?
– Tafel van vermenigvuldiging
Rekenwondertjes
– Beter leren schrijven
– Toveren met tafels
Gesproken boeken
– Ouders voor het blok
– Dees en tees
– Agenda
– Korting op stripboeken op AVI-niveau!
Marions s-p-e-ll-i-n-g-h-o-e-k-j-e: Togolees of Togolaans?

35-42 LBRT info
Van de bestuurstafel, beleidsberichten,
producten LBRT, regioprogramma’s, adressen en beeldmerk.

38 Het diagnostiek rekengesprek
LBRT
Mieke Reijnen, Trees Simon, Mieke Cordia
Verslag remediaal specialisten over ‘Hoe kunnen we de onderwijsbehoeften van leerlingen met ernstige rekenproblemen bepalen?’