Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 20 (februari 2012) Nr. 1

Thema: REKENSPECIAL

3 Didactiek op maat
REDACTIONEEL
Petra van de Ree, hoofdredacteur


6 Leren rekenen; wat maar vooral ook hoe
REKENEN
Aart Andeweg
In zijn workshop op de RT-touch gaf orthodidacticus Aart Andeweg aan dat het tijd is voor een didactisch vervolg op het deelrapport ‘Over drempels met rekenen’ van de commissie Meijerink (over doorgaande leerlijnen). Want, zo stelt hij, gaat het in goed onderwijs niet alleen om wat maar vooral ook hoe de rekendomeinen aan bod komen. In dit artikel laat Andeweg zien hoe dit vorm kan krijgen bij de didactiek van procenten
. Over goede docenten, kralenkettinkjes, notitiekaartjes en berekeningen van procenten.

10 Goede vragen bij een rekengesprek stellen is best lastig
OPLOSSINGSGERICHT REKENENGESPREK
Jos Kienhuis, Dianne Roerdink & sui Lin Goei
In een oplossingsgericht rekengesprek ‘volgt’ de remedial teacher de leerling: het antwoord op een vraag geeft richting aan de volgende vraag van de rt’er. Maar wat is een goede vraag? Jos Kienhuis, Dianne Roerdink en Sui Lin Goei van het Lectoraat Onderwijszorg van de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle onderzochten wat bruikbare vragen zijn in een oplossingsgericht rekengesprek. En wel op zo’n manier dat de leerkracht of rt’er beter achter de onderwijsbehoeften van de leerling komt.


14 Referentieniveaus in VO
HANDELINGSGERICHT WERKEN IN DE PRAKTIJK
Petra van de Ree
“De referentieniveaus dagen uit om binnen de gegeven kaders voor alle leerlingen een rijke leeromgeving te cre‘ren.” Dat zegt Laura Punt, samen met Hannelore Veltman werkzaam bij de KPC Groep. Zij gaan in op de gevolgen van de referentieniveaus in het voortgezet onderwijs voor zorgleerlingen. en wat deze niveaus betekenen voor de remedial teacher.


18 Zwaar weer op komst voor remedial teachers

Lex van de Kamp
De
komende jaren wil minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs, cultuur en Wetenschap het passend onderwijs invoeren. Vanuit het onderwijs is er weerstand tegen het hoge tempo waarin dit moet gebeuren en de gelijktijdige bezuiniging van 300 miljoen euro. Wim Ludeke, bestuurslid van de PO-Raad, denkt dat de rol van de remedial teacher na invoering van het passend onderwijs kleiner wordt. Lex van de Kamp, begeleider en remedial teacher, voelt hem hierover aan de tand.

20 In vijf minuten een overzicht van niet-beheerste reken-onderdelen

Angelique Leerssen-Roos
Snel inzicht krijgen in de rekenproblemen van een leerling? Angelique Leerssen-Roos beschrijft een hulpmiddel dat de fouten in de Cito-toets rekenen analyseert en classificeert. Een diagnostisch gesprek tussen remedial teacher en de leerling.


23 De belevingswereld van rekenen

COLUMN
Feite Hofman

24 De vier lectoren van Nederland stellen zich voor
Sabine Lit
Kleuters De prestaties voor rekenen-wiskunde moeten omhoog. “Begin bij de leraar” is daarbij het devies van de vier rekenlectoren in Nederland. De vier rekenlectoren hebben daarom afgesproken om met hun praktijkgerichte onderzoek de professionalisering van de praktijkprofessional in het basisonderwijs centraal te zetten. en met de praktijkprofessional bedoelen ze zowel de leerkracht, de remedial teacher, de inter begeleider als de zorgcošrdinator. In dit artikel stellen de vier rekenlectoren zich voor, geven ze hun kijk op het rekenonderwijs en wat er nodig is om de rekenprestaties van leerlingen te verbeteren.

27 Eens/Oneens
STELLING
In elke uitgave van Tijdschrift voor Remedial Teaching zet de redactie een stelling uit waar op gereageerd kan worden. Voor deze uitgave reageerden remedial teachers op de stelling: ‘Het aanleren van automatiseren is in deze tijd zinloos en onnodig’. De nieuwe stelling is: ‘In deze digitale tijd heeft het aanleren van spellingsregels geen prioriteit meer’.

28 Joep van de Vlugt:”Protocol geeft richtlijnen voor beter rekenonderwijs”
RT IN DE REGIO
Marion Visser
Door heel het land worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd onder de vlag van de zestien regiobesturen die de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers rijk is. Elke keer pikt de redactie er een uit en doet daar verslag van. Ditmaal ging redacteur Marion Visser op 25 januari naar de lezing van rekendocent Joep van Vlugt over ‘Protocol voor ernstige reken- en wiskunde problemen en dyscalculie’ in Zoetermeer.

30 Boeken, cd-roms en materialen
ACTUEEL
– Bijna alle etiketjes overzichtelijk bij elkaar
– Hoe versterk je de executieve functies bij een kind?
– De stroopwafel: het spannendste koekje ter wereld
– Het gevoel bij discalculie
– Verantwoord toewerken naar het referentieniveau rekenen einde basisschool
– Op het internet

34 Gezien Gevonden Gelezen
RT
– Gebruikservaringen typecurssucen
– Gratis online tijdschrift
– Wees creatief met bestaande spelletjes
– Agenda
– Go VMBO!
– Marions S-p-e-l-l-i-n-g-h-o-e-k-j-e: Puntkomma
– Logisch denken en rekenen met calcudoku
– F-niveaus in rekenniveautest
– Opzoekboekjes rekenen/wiskunde
Spellinghoekje
3
7 LBRT info
Verslag van de studiedag, van de bestuurstafel, beleidsberichten, regioprogramma’s en adressen.