Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 19 (december 2011) Nr. 5

3 De kracht van het kind
REDACTIONEEL
Petra van de Ree, hoofdredacteur


6 Bied leerlingen de kern aan van waar het om gaat
CONVERGENTE DIFFERENTIATIE
Thoni Houtveen & Anneke Smits
Het toverwoord voor omgaan met verschillen is op dit moment convergente differentiatie. Dit betekent dat alle leerlingen de kern van het vakgebied in zijn volle rijkdom aangeboden krijgen. Dus geen vereenvoudiging of concretisering van leerstof meer voor sommige groepen leerlingen. Het doel van convergente differentiatie is dat alle kinderen gemotiveerd blijven om iets te leren en als gevolg daarvan dat bij alle kinderen tenminste minimumdoelen worden bereikt. In dit artikel wordt beschreven hoe binnen het LIST-project (leesinterventieproject) het werken met een model voor convergente differentiatie bij aanvankelijk lezen is vormgegeven. Ook de rol van de remedial teacher wordt belicht.

10 Werken aan taal via rekensommen
Joanneke Prenger
Goede vakdocenten besteden ook tijdens reken- en wiskundelessen aandacht aan de taalvaardigheid van hun leerlingen. Op deze manier krijgen kinderen meer kans om zich talig te ontwikkelen. En hebben ze meer kans om het gewenste 1F/S eindpunt in de F-niveaus van de basisschool te bereiken. Taalexpert en onderwijsadviseur Joanneke Prenger legt in dit artikel uit dat het vak rekenen/wiskunde prachtige aanknopingspunten biedt om aan de taalvaardigheid van leerlingen te werken.

14 No‘lle Pameijer: “Gebruik HGW als inspiratiebron”
HANDELINGSGERICHT WERKEN IN DE PRAKTIJK
Petra van de Ree
In het laatste artikel over het jaarthema Handelingsgericht werken in de praktijk, wordt No‘lle Pameijer ge•nterviewd. Zij is medeauteur en bedenker van Handelingsgericht werken. We vragen haar wat de impact van HGW is in onderwijsland en hoe HGW zich nu en in de toekomst blijft ontwikkelen. No‘lle: “De rol van de ouders en leerlingen om HGW levend te houden fascineert me de laatste tijd enorm.”

18 Remedial Touch 2011
JUBILEUMCONGRES
De derde editie van Remedial Touch mag een succes genoemd worden. Zowel de materialenbeurs als de workshops en TED-lezingen trokken maar liefst 700 mensen. Daarnaast stond Remedial Touch in het teken van het 20-jarig jubileum van de landelijke beroepsvereniging Remedial Teachers.

20 School en kinderfysiotherapeuten moeten nauw samenwerken
KINDEREN MET SCHRIJFPROBLEMEN
Anneloes Overvelde, Bouwien Smits-Engelsman, Ria Nijhuis-van der Sanden
Kinderen met schrijfproblemen worden regelmatig doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut. Alger van Hagen signaleerde dit al in zijn artikel ‘Schrijven op weg naar 2015’ in Tijdschrift voor Remedial Teaching (2010/4). Afgelopen april is een Evidence Statement (ES) Motorische schrijfproblemen bij kinderen verschenen bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg. Ook voor leerkrachten en remedial teachers is deze ES interessant. Dit artikel brengt de meest relevante punten onder de aandacht. Duidelijk is dat een goede samenwerking tussen leerkrachten, remedial teachers en kinderfysiotherapeuten van groot belang is.

25 Gelijke kansen

COLUMN
Feite Hofman

26 Klaar voor de start? Op naar groep 3! / Een voorschotbehandeling voor kleuters
Gisella Emkow, Lieke Mulders, Maud van Druenen
Kleuters krijgen steeds vaker extra begeleiding. Omdat ze nog onvoldoende letterkennis hebben, het hakken en plakken niet zo gaat als verwacht mag worden of omdat de cijfers onvoldoende geautomatiseerd zijn. Maar ook omdat de kleuter niet alle dagen van de week uit zijn hoofd kent of in de klas zeer zacht spreekt. Orthopedagogen in opleiding Lieke Mulders en Gisella Emkow behandelden voor hun studie Pedagogische Wetenschappen een kleuter met deze problematiek.

30 Boeken, cd-roms en materialen
ACTUEEL
– Hoe krijg ik hem aan zijn huiswerk?
– Wiskunde om vrolijk van te worden
– De rol van co-teacher als remedial teacher
– Pubers: luisteren zonder te oordelen
– Typecursussen: wat zijn de verschillen?
– Ook aandacht voor diagnostisch rekengesprek en dyscalculie
– Op het internet

34 Gezien Gevonden Gelezen
RT
– Spannende boeken!
– Posters over F-niveaus
– Klokkijken in de rekentuin
– Agenda
– Friemelen met tangles
– Marions S-p-e-l-l-i-n-g-h-o-e-k-j-e: Appelstrof
– Generatiekloof?
– Woordenhaai 5
– Ouderhulpkaarten taal en lezen
– Niveau taal en rekenen groep 8 stijgt
– ‘IQ van tieners niet stabiel’
Spellinghoekje
38 LBRT info
Van de bestuurstafel, producten LBRT, beleidsberichten, regioprogramma’s en adressen.