Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 15 (september 2007) Nr. 4

3 REDACTIONEEL
Herm Verbugt, hoofdredacteur


4 Hulpverlening helpt…., maar werkt het ook?
Marja van Duin & Marianne Kleijnen
Korte inleiding op de gastlezing tijdens de Vakbeurs Remedial Touch op 26 september 2007 in de Jaarbeurs te Utrecht. Het schetst in hoofdlijnen de kernpunten van de lezing en belicht een aantal aspecten van remedial teaching. De kernvraag is: Hoe kan de remedial teacher handelingsgericht werken binnen het continuŸm van zorg?

6 Het stimuleren van getalbegrip bij jonge kinderen met leerproblemen: casus Tina
Lih Sug Hsien & Diny van der Aalsvoort
Een behandeling die gericht is op het stimuleren van getalbegrip door vroegtijdige reken-wiskundige interventie.

11 Leer je met ‘chunks’ communiceren in een vreemde taal?
COLUMN
Ans van Berkel

12 Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen (AVP)
Erwin Baas & Nicoline Mostert

14 Els van Engelen
IN GESPREK MET
Petra van de Ree
Over de cursus ‘Schrijven van handelingsplannen’ in het voortraject van de registratie

16 Interventieprogramma Engels: een uitgelezen kans – een repliek –
Esther Steenbeek-Planting & Ria Kleijnen
Reactie op het artikel van Rinie Hoeks-Mentjens in het juni-nummer van dit tijdschrift (2007/3 – pag. 14)

22 Op zoek naar bouwstenen voor een inclusieve basisschool
Anja Timmermans-van Schijndel
Doorkijkjes van alledaagse gebeurtenissen en ontmoetingen en vervolgens op zoek naar de relevante theoretische achtergronden.

28 Tikkie, jij bent ‘m
Julie Menne
Het spelenderwijs oefenen van de telrij is van groot belang

32 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– Remedioom Nederlands
– Basisstructuur Doorgaande leeslijn / Een goede leesstart
– D%min%
– Ken je kwaliteiten
– De letterkabouter
– Rekenkalender 1, groep 3
– Rekenkalender 2, groep 4
– Metriekfabriek
– Rekenen met je ogen dicht
– Een rondje rekenliedjes (groep 4)
– Op het internet
– Breukenstempels

38 LBRT info

Van het bestuur, aankondigingen, regioprogramma’s en adressen.