Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 15 (november 2007) Nr. 5

3 REDACTIONEEL
Herm Verbugt, hoofdredacteur


4 Onderzoek naar de rol van de remedial teacher in het onderwijs en de vrij gevestigde praktijk
Ria Kleijnen & Sui Lin Goei
Inventariserend onderzoek naar de rol van de remedial teacher nu en in de toekomst.

9 Vroeg vreemde-taalonderwijs: een kans voor dyslectische leerlingen
COLUMN
Ans van Berkel

10 Mythen in de rekendidactiek / Waarom Daan en Sanne niet kunnen rekenen
Jan van de Craats
Remedial teachers krijgen kinderen met rekenproblemen in hun praktijk die verdwaald zijn in de mlee aan rekenstrategie‘n die in de huidige realistische rekenmethodes worden aangeboden. Er is geen enkele methode meer op de markt die op de klassieke manier werkt zoals de meesten van ons het zelf geleerd hebben. In de praktijk grijpen veel remedial teachers terug op die oude kennis als ze rekenzwakke kinderen moeten begeleiden. En dan blijken die kinderen veel houvast te hebben aan een eenduidige aanpak. Rijtjessommen blijken veel leuker te zijn dan volwassenen denken, als je ze goed kunt maken. Inzicht ontstaat bij veel kinderen pas na langdurig oefenen.

16 Trainen van leesvloeiendheid en spelling in het Engels
Ans van Berkel
Een bijdrage aan de discussie over het belang van het Interventieprogramma Engels

22 Taalgericht reken/wiskundeonderwijs

Corine van den Boer

Taal en rekenen waren jarenlang twee gescheiden vakken. De laatste jaren komt men steeds meer tot het inzicht dat er ook tijdens de rekenles aanbesteed dient te worden aan taalontwikkeling van de leerlingen. Deze benadering is bekend onder de naam ’taalgericht vakonderwijs’. Dergelijke taalgerichte lessen worden doorgaans gekarakteriseerd aan de hand van drie kenmerken: contextrijk onderwijs, veel interactie en taalsteun. Genoeg aanknopingspunten voor toepassing op het vak rekenen/wiskunde. Op het Freudenthal Instituut is onder de naam ‘Wisbaak’ prototypisch materiaal ontwikkeld voor taalgericht reken/wiskundeonderwijs voor de bovenbouw van het primair onderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. In dit artikel staan enkele concrete opbrengsten van dit project beschreven.

26 De taakanalyse in de rekenles
Joep van Vugt
Door een systematische aandacht voor het handelen van kinderen kun je de verschillen tussen kinderen zichtbaar maken. Sommige leerlingen blijken dan bijvoorbeeld nog moeite te hebben met bepaalde opgaven en deze nog lang niet te beheersen. Ze voeren de handelingen uit die weinig perspectief bieden voor aansluitende onderwerpen en roepen daarmee als het ware de problemen over zich af. Soms gaat het om handelingen die verder leren geheel in de weg staan.

30 ‘Young Voices Meeting Diversity in Education’
Iris Gebbing, Lex van de Kamp & Herm Verbugt
Lissabon, 16 en 17 september 2007: een door de Europese Agency georganiseerde bijeenkomst van 75 jongeren uit 26 Europese landen uit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs/universiteit. Het doel: de jongeren als deskundigen van hun eigen problematiek aan het woord laten.

32 Terugblik op 1e Vakbeurs Remedial Touch
Foto-impressie

34 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– Combi-sommen +
– Klokdobbelstenen
– Het basisschoolboek
– Hoe breng ik mijn kind (en mezelf) structuur bij
– Wie de leerling liefheeft
– Hoe schrijf je dat? Schrijftips en taalregels
– Alternatieven voor ruzie maken (vertaling van: Cool bleiben statt zuschlagen!)
– Autisme-wegwijzer. Doeltreffende oplossingen voor alledaagse problemen
– Hulpgids Asperger syndroom (vertaling van: The Complete Guide tot Asperger’s Syndrome)
– Deskundigheid zit in het kind
– Op het internet
– Symposium MISC-methode: Bodegraven, 13 februari 2008
– Voor u gelezen: BTW-vrijstelling onderwijs c.a.

40 LBRT info
Van het bestuur, aankondigingen, regioprogramma’s en adressen.