Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 15 (februari 2007) Nr. 1

3 REDACTIONEEL
Herm Verbugt, hoofdredacteur


4 Handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht werken (HGD/HGW) (2)
Tanja van Beukering & No‘lle Pameijer
Een werkkader voor de remedial teacher

10 Een remedi‘rend programma voor algebra
Stephen Vermeire
De laatste tijd komt er steeds meer aandacht voor de diagnostiek en behandeling van hardnekkige rekenproblemen. Het meeste materiaal is er vooral op gericht een eventuele achterstand van de basisschool in te halen. Toch kunnen ook leerlingen met dyscalculie in de hogere klassen grote problemen krijgen met wiskunde. Dit artikel is bedoeld om een opzet te geven voor een remedi‘rend programma voor de algebrastof die in de tweede en derde klas havo/vwo behandeld wordt. In de praktijk vormt deze stof namelijk een essentieel basisonderdeel dat onmisbaar is voor verschillende vakken in de tweede fase.

14 Chris Struiksma
IN GESPREK MET
Herm Verbugt & Hennie van de Kar-Vervooren

De rol van de remedial teacher bij leesproblemen

16 Hulp aan zwakke schrijvers in de groep
Alger van Hagen & Saskia Versloot
De leerkracht met leerlingen in de groep aan de slag

21 ‘Mag het vak ook meedoen?’
Ingezonden
Aart Andeweg


22 De heipaal van het vak
Aart Andeweg
Waarop te bouwen bij rekenhulp?

25 Dyslexie en studeren
COLUMN
Ans van Berkel

26 Over motiveren, verleiden en spelen binnen de rekenbegeleiding
Hilde Heuninck
Op intrinsieke motivatie bij rekenzwakke kinderen hoeven we jammer genoeg niet te hopen. De rekenzwakke kinderen die plezier scheppen in het goochelen met getallen, zijn witte raven (ik ben er in meer dan 20 jaar praktijk alleszins nog nooit ŽŽntje tegegekomen). Extrinsieke motivatie dan maar, motivatie van buitenaf. We kennen het instrumentarium: aanmoedigingen, beloningssystemen, vorderingskaarten, … en aantrekkelijke oefeningen.

28 Toename aantal leerlingen met dyslexieverklaring in het voortgezet onderwijs
Wilma Brunia
Het aantal leerlingen met dyslexie blijft maar stijgen. De titel van de in 2006 verschenen brochure van het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) luidt: ‘Dyslexie, ŽŽn op de twintig heeft het’. Dat betekent dus 5%. Waar tien jaar geleden een percentage van 3 tot 5% nog normaal was, ligt dat momenteel in de praktijk tussen de 5 en 10%. er zijn zelfs scholen voor voortgezet onderwijs, waar maar liefst 15% van de leerlingen een dyslexieverklaring heeft. Wilma Brunia kijkt vooral naar het signaleringstraject dat wordt doorlopen voordat de remedial teacher besluit om een leerling te verwijzen naar de psycholoog of orthopedagoog voor de diagnose dyslexie.

32 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– Concentreer en leer
– Dyscalculie in discussie
– Rekensoftware op internet (2003)
– Metrix (een onderdeel van PerfoDidac)
– Klaro vermenigvuldigen en delen tot 100
– Rekenwiskunde. Regels en definities. Vmbo & onderbouw havo en vwo
– Ringband Tijd (delen 1 en 2)
– Wel geteld 1. RT basisrekenen / wiskunde in het VO
– Op het internet
– Nederlandstalige websites met informatie over rekenproblemen / dyscalculie
– Literatuur over rekenen en rekenproblemen


38 LBRT info

Van het bestuur, aankondigingen, regioprogramma’s en adressen.