Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 13 (september 2005) Nr. 3

3 “Heerlijk…, steeds meer mensen reageren op de inhoud….”
REDACTIONEEL
Herm Verbugt

4 Mogelijkheden voor distale grafo-motoriek
Astrid Scholten en Ben Hamerling

12 Modellen voor adaptief onderwijs (3)
Dries Emmen
De term teamteaching moet hier letterlijk worden opgevat. Er wordt bedoeld dat een groep volwassenen verantwoordelijk is voor een groep kinderen uit meerdere jaarklassen. De groep volwassenen functioneert als een team (unit) en is samengesteld uit leerkrachten, remedial teacher, intern cošrdiantor en onderwijsassistenten. De gedachte achter teamteaching is dat de gewone groepsleerkracht onvoldoende toegerust is om een adequaat antwoord op de verschillende hulpvragen te formuleren.

14 Denken Voelen Doen
Ton Deley
Investeren in sociaal-emotionele deskundigheidsbevordering (2). De remedial teacher als gesprekspartner van leerkrachten bij sociaal-emotionele kwesties.

19 Naar een ge•ntegreerde aanpak
Column
Ans van Berkel

20 Rikie Oosthof en Heleen van Bussel
In gesprek met
JosŽe Gruwel

24 Wat is – in de huidige ontwikkelingen – de kern van remedial teaching? (1)
Herm Verbugt
In dit artikel wordt er gekeken naar remedial teaching in het Primair Onderwijs.

26 …Letterherkenning
REACTIES OP OPROEP
Alma de Hollander en Evelyn Wiers

28 Rekenproblemen behandelen met de Sommenlijn
Bert Hilberdink, Carlijn Roos, Linda Latenstein van Voorst

32 Projext ‘Ouders en rugzak’
VOOR U GESIGNALEERD…
Aanpassing van de regeling ‘indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerling gebonden financiering’ opgenomen in de Gele Katern van 20 april 2005.

32 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– Tip Over (Spel)
– Hulpgids Dyslexie: Achtergronden, Diagnose, Behandeling (Boek)
– Het explosieve kind (Boek)
– Alles telt voor iedereen (Lesprogramma)
– Cijferhaai (Boek+computerprogramma)
– Ongewild lastig (Boek)
– Wiskunde Interactief (Cd-roms)
– Kleurenklok (Materiaal)
– Op het internet (Geselecteerde internet sites)

38 LBRT info