Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 11 (juni 2003) Nr. 2

2 Redactioneel
Herm Verbugt (hoofdredacteur)

4 Het effect van een psycholingu•stische behandeling bij kinderen en volwassenen met dyslexie
Patty Gerretsen, Anniek Vaessen, Michel Ekkebus

12 In gesprek met: Marry Nida Schenk
Jan Hindrik Loonstra
‘Mag ik helpen de lijnen uit te zetten?’

16 Wie begeleidt dyslexie, een discussie
Herm Verbugt

20 De remedial teacher als wisselwachter
Jan Ruigrok

23 Gedragsobservatiesystemen
Jos Haartmans
Gedragsobservatiesystemen en sociaal-emotionele leerlingvolgsystemen over discutabele en verbazingwekkende werkwijzen

28 “Dyslexie hoort niet op school”
Margriet Verweij

30 Actueel
Boeken, cd-roms en materialen

32 LBRT info
L
andelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers