Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 10 (september 2002) Nr. 3

3 Redactioneel
Herm Verbugt

4 Eerder en effici‘nter dyslexie screenen in het VO heeft grote voordelen
Tom Braams en Anneke Smits

10 De begeleider begeleid(t)!?
Lex van de Kamp

14 Avi 2 en dan … ga je naar groep 5
Mieke Deley

14 Pak je pen; maar welke?
Over de relatie tussen materiaal, motoriek en schrift
Else Kooijman

21 Studiedag Voortgezet Onderwijs

22 Kamer 51 ‘Mystry qest’
Jan Hindrik Loonstra

24 Het ‘SPOM-PENTA’ : leidraad voor adequate begeleiding van zorgleerlingen
Joep van Vugt en Marille Merkx

30 Good practice: Hoe speciaal is speciaal onderwijs?
Tom Braams

30 Professionele werkbladen maken met Zarb 3.0

33 Actueel: boeken, CD-roms, materialen

36 LBRT info