Tijdschrift voor orthopedagogiek — Jrg. 60 (juni 2021) nr. 3

04 Het stimuleren van co-ouderschap Goed voor het kind?
Sanne Berends en Ger Homburg

11 Conflict met de leerkracht?
Fanny de Swart, Ron Scholte en William Burk
Het belang van leerkracht-leerlingrelaties in het speciaal onderwijs

20 Geef het kind een gevoel van grip bij scheiding
Anja Klein
Interview met scheidingsexpert Harmke Bergenhenegouwen

30 School-video-interactiebegeleiding in een leergemeenschap
Lydia van Hartingsveldt, Jacquelien Bulterman-Bos en Neely Anne de Ronde-Davidse
Een middel voor bewustwording en samen leren

37 Opinieartikel: Valkuilen van het leerstofjaarsysteem
Ton Mooij
Minst en meest gevorderde leerlingen de dupe

46 Jubileumartikel: ICT is een middel, geen doel
Nadira Saab
Interview met hoogleraar e-Didactiek

51 Een warm nest
Nikita Schoemaker, Femmie Juffer, Harriet Vermeer & Lenneke Alink
Positief opvoeden bij pleegzorg  

Rubrieken
18 Column: Hersenkrakers
28 Kort nieuws: In ander nieuws
44 Column: In zicht
58 Boekbespreking