Tijdschrift voor orthopedagogiek — Jrg. 57 (maart/april 2018) nr. 3/4

Thema: verbinding, verantwoordelijkheid en betrokkenheid binnen de (ecologische) pedagogiek

89 Waar doen we het voor? Ecologische bespiegelingen
Hans Jansen

101 Geesteswetenschappelijke pedagogiek en het ecologisch pedagogisch perspectief. Een overzicht. 
Karel J. Mulderij

126 In gesprek met en over het werk van Gadamer: Een zoektocht naar het nemen van pedagogische verantwoordelijkheid vanuit ecologisch perspectief.
Jan de Bekker en Cees Grol

143 Ecologische pedagogiek vanuit een paradigma III-perspectief
Hans Jansen

154 Brief aan mijn kleinkind
Maarten G. Spaander

164 Verbinding onderwijs en jeugdhulp. Een pleidooi voor een systemisch-contextuele metavisie. 
Els Bos-de Groot en Tanja van der Vinne