Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 56 (maart/april 2017) nr. 3/4

Thema: Pedagogen in een ecologisch pedagogisch perspectief

124 Ecologische pedagogiek, I like it, what is it?
Karel J. Mulderij

132 Kritische pedagogische attentie
Hans Jansen

156 Als een school niet affectief is, zal ze nooit effectief kunnen worden
Willemien Brouwer & Bert Koelewijn
In gesprek met Nathan Deen

165 Ad van Gennep, pedagogisch activist avant la lettre
Willemien Brouwer & Bert Koelewijn – redactie: Karel J. Mulderij
In gesprek met Ad van Gennep

174 Opvoeden is samen doen
Els Siebers-Douma & Mariska Noordhoek
In gesprek met Tom Kroon

188 De verdwenen pedagogiek
Josien Koster & Karl Smits
In gesprek met Jan Dirk Imelman

196 In de toekomst geen school meer
Katja Verhagen-Schuiffel
In gesprek met Jan Masschelein