Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 55 (juni 2016) nr. 6

Thema: Passend onderwijs en de toekomst van het speciaal onderwijs

253 Inleiding
Maarten Faas en Inge Schrooten

256 De toekomst van het speciaal onderwijs. Van ‘buiten het gewone’ naar midden in het onderwijslandschap
Martine Fuite & Nienke Pol

268 Hoe ziet het speciaal onderwijs eruit in 2026?
Maarten Faas & Bert Reuvecamp

277 Agenda

278 Over Speciale Scholen, de dingen die voorbijgaan…?
Albert Boelen

284 Het profiel van de leerling van het (voortgezet) speciaal onderwijs in de toekomst
Henny van Leeuwen, Inge Schrooten & Priscilla van Elburg

292 Effectieve factoren en veranderende begeleiding in het (voortgezet) speciaal onderwijs
Inge Schrooten, Jan O. Bijstra, Henny van Leeuwen & Priscilla van Elburg

302 Basiskwaliteit op orde: over maatregelen die school kan nemen
Janette Kroezen & Jacobine Pilon-Geuze

309 Passend onderwijs vraagt een excellente schoolleider
Luc Geven

316 Binnengekomen boeken en Meldingen