Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 54 (oktober 2015) nr. 10

423 Gedragsproblemen bij Kinderen en Adolescenten met Cerebrale Parese
Suzan Koevoets, Fee Stevens, Carlo Schuengel en Dirk-Wouter Smits

434 Het kan ook anders. Nieuwe inzichten in de omgang met jongeren binnen een open groep van een JeugdzorgPLUS Instelling op basis van resultaten van het leefklimaatonderzoek
Evelyn Heynen, Peer van der Helm en Ben Dolmans

441 (Passend) onderwijs: Een ander perspectief: Moeilijke Onderwijs Situaties
José Wichers-Bots en Trees Das

452 Agenda

453 Hoe speciaal is het speciaal basisonderwijs?
Joop Smits

464 Retro Perspectief
466 Lees-v-aardig
468 Wee-k-lacht
470 Bij-brengen
472 Weetwinkel
476 Boekbespreking
478 Binnengekomen boeken
480 Meldingen