Tijdschrift voor Orthopedagogiek – Jrg. 53 (oktober 2014) Nr. 10

395 Welk gedrag mag? Een onderzoek naar de manier waarop leraren met probleemgedrag omgaan
Froukje Joosten, Anja Verwoerdt, Karel Smeets
Passend onderwijs leidt ertoe dat – wellicht meer dan voorheen- een beroep wordt gedaan op het vermogen van leraren om probleemgedrag te voorkomen of tegen te gaan. Het onderzoek Welk Gedrag Mag gaat over de vraag hoe leraren omgaan met probleemgedrag. Ons vooronderzoek bestond uit groepsinterviews (N=27) over de visie van leraren op probleemgedrag (verwachtingen, invloed en effectieve strategieën). Op basis van de resultaten van deze interviews hebben we een vragenlijst ontwikkeld met casusbeschrijvingen (vignetten) om na te gaan welke strategieën leraren in de praktijk kiezen. Dit instrument is ingevuld door 114 leraren van basis (94) en voortgezet onderwijs (20).

409 Onderwijsinstellingenautomatisering – Scholatica?
Rinus Keyman
In dit artikel wordt u meegevoerd langs de mogelijkheden van de Scholatica, waaronder ‘Onderwijsinstellingautomatisering’ wordt verstaan. Na een schets van de ontwikkelingen in het dagelijks leven en een overzicht van recente toepassingen – ook (in het kader) daar waar deze niet direct in het onderwijs lijken te kunnen worden opgenomen – wordt extra aandacht gegeven aan de inzet van camera’s.

428 Historische sensatie
RETROPERSPECTIEF
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien. Zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden.’

430 Picopieten en hun sint
LEES-V-AARDIG
Trijntje de Wit-Gosker
‘Als je niet wil, dan mag je toch’. Dat was steevast de reactie van mijn vader als we de kerkgang ter discussie stelden. Dat zinnetje komt bij mij terug nu we dit jaar allemaal worden uitgenodigd na te denken over het uiterlijk van zwartepiet en zijn tegenspeler sint. Sinterklaas? Ja, want uiteindelijk ligt daar misschien wel de oorzaak en de oplossing.

432 Over het beroep leraar
WEEK-K-LACHT

Maartenjan Poorting
Wee-k-lacht van…een zorgcoördinator.

434 Wat je zegt ben je zelf
BIJ-BRENGEN
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, komt ook weer terug.

436 Weetwinkel

444 Binnengekomen boeken
– Cultuur en opvoeding
– Positive Behavior Support
– SWPBS: Schoolbreed gedragsvraagstukken aanpakken in het voortgezet onderwijs.
– Mediawijs Online

446 Meldingen

448 Agenda