Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 53 (mei 2014) Nr. 5

186  Agenda

187  School en ouders werken samen aan beter lezen
Henk Blom, Ron Oostdam, Mascha Enthoven, Anneke van der Linde
in dit artikel is de vraag aan de orde of ouders in samenwerking met school de leesontwikkeling van hun kin effectief kunnen ondersteunen. De internationale wetenschappelijke literatuur bevat weliswaar geslaagde voorbeelden van samenwerking op het educatieve vlak, maar in Nederland is er naar dit thema – ook wel aangeduid als educatief partnerschap – nog weinig onderzoek gedaan.

199  Onderzoek naar onderwijsondersteunende behandelingen in het cluster 4 onderwijs
Heleen van der Stege, Marjolein Straasheijm, Els Rietveld
Leerlingen in het cluster 4 onderwijs met autismespectrumstoornissen hebben vaak ook te maken met bijkomende problemen als angst en depressieve gevoelens. Om leerlingen hier beter mee te leren om gaan worden kortdurende behandelingen gegeven door behandelaars van de CED-Groep.

210  Wat heeft het onderwijsachterstandenbeleid opgeleverd? Een review van empirisch onderzoek
Geert Driessen
In Nederland wordt al ruim veertig jaar landelijk beleid gevoerd om onderwijsachterstanden van leerlingen die het gevolg zijn van sociale, economische en culturele factoren in hun thuissituatie te voorkomen en bestrijden. In het kader van dit beleid zijn in de loop der jaren uiteenlopende instrumenten ingezet.

221  Retro Perspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien, zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden’.

226  Lees-v-aardig
Excellent: over woordbeeldzwakte en hoe daarmee om te gaan.

228  Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Een zorgcoördinator… ‘Over het ontwikkelingsperspectief’

230  Bij-brengen / Het CB, wat moeten we ermee?
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, komt ook weer terug…

232  Agenda juni