Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 53 (januari 2014) Nr. 1

2 Begrijpend leesprestaties onderzocht – Een analyse op basis van Cito dataretour
Jos Keuning, Maartje Hilte, Anke Weekers
In dit artikel wordt onderzocht hoe de begrijpend leesprestaties van basisschoolleerlingen zich hebben ontwikkeld in de periode 2006/2007 tot en met 2011/2012. In het onderzoek is gebruikgemaakt van de toetsresultaten van ruim 1,3 miljoen leerlingen op de LVS-toetsen Begrijpend Lezen Begrijpend Lezen.

14 Dubbeltjes en kwartjes – Verkenningen naar afkomst
Rinus Keyman
In deze bijdrage wordt naar aanleiding van een opmerking in een vorige publicatie gekeken naar de mogelijkheid om de afkomst te achterhalen met behulp van het internet van de personen die opgenomen zijn in ‘100 jaar orthopedagogiek’.

35 Retroperspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien, zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden’.

38 Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Een zorgcošrdinator… ‘Over missies’

40 Bij-brengen; Mooie praatjes
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, komt ook weer terug…

42 Weetwinkel / Meldingen

43 Binnengekomen boeken
– Jongens zijn ’t
– Van Pietje Bell tot probleemgeval