Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 52 (juni 2013) Nr. 6

271 Dyslexie: oudervereniging als verbindende schakel tussen praktijk en wetenschap
Marjoke Rietveld van Wingeren, Marycke Roelink
In 1973 kwam de oudervereniging De Pijler tot stand. Na een fusie met andere verenigingen in 1987 veranderde de naam in Balans en onder die naam bestaat de vereniging nog steeds. De Pijler begon als verenging voor ouders van kinderen die een lomschool bezochten, een school dus voor kinderen met Leer en Opvoedingsmoeilijkheden.

282 Observatie van voorlichtingslessen seksuele diversiteit in het Voortgezet Onderwijs: een pilot onderzoek
Ton Mooi, Daan Fettelaar
De seksuele gerichtheid van een persoon is veelal heteroseksueel. Varianten hierop zijn het lesbische, homeseksuele en biseksueel zijn; ook kan men transgender zijn. Personen gekenmerkt door LHBT worden regelmatig gediscrimineerd of ook intolerant behandeld…

299 Persoonlijke effectiviteit van pubers in beeld. Over het meten van persoonlijke effectiviteit bij leerlingen in het Voortgezet Onderwijs en in Reboundvoorziening
Rommy Schaap, Pyt Nauta, Stefan Bogaerts, Marinus Spreen
Speelt persoonlijke effectiviteit een rol bij schoolsucces van jongeren? En leggen leerlingen in Rebounds dan minder persoonlijke effectiviteit aan de dag dan reguliere leerlingen in het voortgezet onderwijs?

314 Retro perspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien, zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden’.

318 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
De invaljuf; over foute instructies in methodes.

320 Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Een zorgcošrdinator…’Over rumoer en wat een kind nodig heeft’.

322 Het nieuwe leren
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, komt ook weer terug.

324 Weetwinkel

329 Binnengekomen boeken
– De oplossingsgerichte begeleider – een gids voor oplossingsgericht werken in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

331 Boekbespreking
– Jongens zijn ’t, van Pietje Bel tot probleemgeval.
– Handelingsgericht werken in passend onderwijs. Achtergronden, aanpak en hulpmiddelen.

332 Meldingen