Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 52 (februari 2013) Nr. 2

46 Academische taal in de kleuterklas / Effecten van een korte leerkrachtinterventie
Lotte F. Henrichs, Paul P.M. Leseman
In dit artikel rapporteren wij over de effecten van een ‘academische taaltraining’ aan leerkrachten van groep 1 en 2 in het primair onderwijs. Onder academische taal wordt het type taalgebruik verstaan dat noodzakelijk is voor het effici‘nt communiceren over cognitief complexe onderwerpen. Leerkrachten vervullen een belangrijke rol in het vroeg aanbieden van academische taal. Sommige kinderen hebben wanneer zij met school beginnen op 4-jarige leeftijd al enige ervaring, voor andere kinderen is academische taal geheel nieuw, terwijl aangetoond is dat academische taalvaardigheid van belang is voor later schoolsucces.

57 Identificatie van onderwijsbehoeften met behulp van kindgesprekken
Ellen Aanen-Zilvold, Jacquelien Bulterman-Bos
Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de rol van kindgesprekken bij het identificeren van onderwijsbehoeften van kinderen, zoals die gebruikt worden binnen handelingsgericht werken. Dit onderzoek is verricht in een Pedagogische Proefpraktijk van tien basisscholen in Putten en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Dataverzameling naar de rol van kindgesprekken heeft plaatsgevonden door interviews met 15 leraren en door het bestuderen van verslagen van bijeenkomsten waarin leraren hun ervaringen met kindgesprekken onder woorden bracht.

67 De ontwikkeling van de onderwijspositie van de doelgroepen van het onderwijsachterstandenbeleid tussen 1995 en 2011
Geert Driessen
De overheid voert al geruime tijd beleid om de onderwijskansen van autochtone en allochtone kinderen die opgroeien in achterstandssituaties te verbeteren. Om dat doel te bereiken ontvangen scholen met veel dergelijke kinderen extra budget. Regelmatig laat de overheid monitorstudies uitvoeren om na te gaan in hoeverre de achterstanden van de doelgroepen van het beleid zijn gereduceerd. Met behulp van de landelijke cohortstudies PRIMA en COOL wordt in dit artikel voor de jaren 1995, 1999, 2003, 2008 en 2011 de onderwijspositie van de doelgroepen van 100.000 kinderen in kaart gebracht.

82 Retro perspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien, zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden’.

86 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
Een bijzonder schrijfproject over een bijzondere schijfster.

88 Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Een zorgcošrdinator… ‘Over een plaats in het geheel’.

90 Bij-brengen
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, komt ook weer terug. Eufemisre in de pedagogiek.

92 Weetwinkel

96 Binnengekomen boeken
– Ouders op hun plek
– Gekleurde letters / Lettres de couleur
– De Canon van het onderwijs
– Toezichthoudende domotica
– Wilhelmina Bladergroen, vrouw in de eeuw van het kind
– De oplossingsgerichte begeleider
– Vuurwerk
– Beter onderwijs door breinkennis