Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 51 (oktober 2012) Nr. 10

479 Vriendschappen van agressieve jongens
Jelle J. Sijtsema, Siegwart Lindenberg, RenŽ Veenstra
In deze studie werden twee contrasterende hypothesen getoetst: vriendschapselectie op basis van ‘soort zoekt soort’ versus ‘selectie per default’. Zo werd achterhaald of de gewenste en daadwerkelijke vriendschappen van agressieve jongens van elkaar verschilden. In een grote steekproef werden agressieve, weinig prosociale jongens (n=181) naar hun vriendschapsnominaties gevraagd en deze werden vergeleken met die van laagagressieve (n=1268) en agressieve, prosociale jongens (bi-strats3; n=55).

491 Bewustwording en ontwikkeling van kernkwaliteiten bij leerlingen
Peter Ruit, Fred Korthagen
In dit artikel wordt gerapporteerd over een onderzoek bij leerlingen in het basisonderwijs (leeftijd 7-12) dat gebaseerd is op inzichten uit de positieve psychologie. Het onderzoek richtte zich op de effecten van een relatief eenvoudige interventie bij leerlingen waarbij een beroep gedaan wordt op hun persoonlijke kwaliteiten. We gebruiken zowel kwantitatieve als kwalitatieve instrumenten om gegevens over de processen en de effecten als gevolg van de interventie te verzamelen.

506 Seksueel gedrag van meisjes binnen de gesloten jeugdzorg: Doelgroepkenmerken en functioneren na behandeling
Karin S. Nijhof, Ron H.J. Scholte, Coleta van Dam, Rutger C.M.E. Engels, Jan W. Veerman
De huidige studie onderzocht de associatie tussen subgroepen van meisjes op basis van seksueel gedrag binnen de gesloten jeugdzorg, doelgroepkenmerken en functioneren na behandeling. De onderzoeksgroep bestond uit 174 meisjes met een gemiddelde leeftijd van 15.71 jaar (SD=1.14) die waren opgenomen binnen vier gesloten jeugdzorginstellingen.

517 Retroperspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien, zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden.’

518 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
Van twee walletjes eten; over het geven van denktijd binnen de verschillende syntheseniveaus.

520 Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Een zorgcošrdinator…

522 Vr-halen
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen.

524 Weetwinkel
Berichten, wetenswaardigheden, agenda.

530 Binnengekomen boeken

– ‘Doe eens normaal – Over zin en onzin van psychiatrische diagnoses’
– ‘Doe-Kijk-Luister-Zeg-Communicatie interventies voor kinderen met autisme’
– ‘Klinische neuropsychologie’
– ‘Kinderen ondersteunen na trauma’