Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 50 (mei 2011) Nr. 5

228 Passend onderwijs: beweging van onderop
Peter de Vries, Elise Nieuwhof
Bij passend onderwijs wordt al snel gedacht aan wetgeving, budget financiering, toename binnen het regulier onderwijs van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, handicaps en beperkingen en veranderingen in taakstelling voor besturen en samenwerkingsverbanden…

241 Inclusief Onderwijs in de Londense gemeente Newham, Passend Onderwijs in Nederland
Alfons Timmerhuis
In dit artikel beschrijven we na een toelichting op de jongste plannen voor het Nederlandse Passend Onderwijs hoe een inclusiever model in Newham tot stand gekomen is, welke succesfactoren van belang bleken en wat we daarvan kunnen leren voor het Nederlandse Passend Onderwijs. We gaan ervan uit dat Passend Onderwijs niet identiek is aan inclusief onderwijs, maar wel inclusiever onderwijs met zich meebrengt.

256 Grenzeloos perspectief, een studiereis naar New York City
Ria Geerse
Inclusief onderwijs is een thema dat indringend in de belangstelling is komen te staan sinds de Wet op Passend Onderwis is aangenomen. Iedere school is nu verantwoordelijk om passend onderwijs aan te bieden. Voor iedere leraar een zware verantwoordelijkheid. In andere landen is al enkele jaren ervaring opgedaan met inclusief onderwijs. Dit onderwijs wordt ook in de Verenigde Staten op vele scholen gerealiseerd. Elk jaar organiseert het Seminarium voor Orthopedagogiek een aantal studiereizen naar het buitenland. Het uitgangspunt van deze reizen is een internationaal onderwijsori‘ntatie ter verruiming van het eigen perspectief. Dit artikel beschrijft de ervaringen van deelnemers aan een studiereis naar New York City. Er wordt aangegeven tot welke inspiraties en nieuwe impulsen de ervaringen hebben geleid.

263 The American School Board of Education: results of their Continuous Improvement Practices
Jay Marino
Today’s school boards have been called to provide leadership, governance, and increased student achievement results in the school system they serve. This research measured the extend to which school boards presidents utilized continuous improvement practices in their boardmanship, wich has been identified as an effective practice of school boards…

274 Retro-Perspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien, zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden.

278 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
Over een natuurkundeles bij het aanleren van een letter…

280 Wee-k-lacht

282 Vr-halen
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen…

284 Weetwinkel

290 Boekbespreking en binnengekomen boeken
Kees van Overveld