Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 50 (april 2011) Nr. 4

166 Inzetbaarheid van Cluster 4-werknemers in het speciaal onderwijs
Chantal van der Helder, Isabel Raemdonck
In deze studie is onderzocht welke variabelen op het niveau van het individu (loopbaanfase, persoonlijk initiatief) en de organisatie (inzetbaarheidcultuur) verklarende factoren zijn van inzetbaarheid bij Cluster 4-werknemers in het speciaal onderwijs. Een vragenlijst, samengesteld op basis van bestaande instrumenten, werd door 82 werknemers in het speciaal onderwijs ingevuld. De resultaten laten zien, dat loopbaanfase gerelateerd is aan de inzetbaarheidcompetentie vakinhoudelijke expertise…

181 Te weinig kinderen van niet westerse herkomst komen in de Jeugd-GGZ
Alert Boon, Anna de Haan, Sjouk de Boer
Eerder onderzoek van dezelfde auteurs wees uit dat kinderen en adolescenten van niet-Nederlandse herkomst minder gebruik maken van Jeugd-GGZ voorzieningen dan autochtone jongeren. Het bleek dat het gebruik van de Jeugd-GGZ samen hangt met de etnische samenstelling van de wijk waarin de jongeren wonen: hoe meer autochtone bewoners, hope groter de kans dat een jongere een behandeling krijgt…

191 Moderene misvatting over Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)
Francisca Scholte
Tussen 1990 en 2010 is er sprake van een onstuimige groei van het aantal ASS-cli‘nten. EŽn op de 100 mensen heeft momenteel een diagnose in het autistisch spectrum tegenover 4,5 op de 10.000 in 1990. Dit artikel heeft als onderwerp de kritische beschouwing van een aantal gangbare opvattingen, die als verklaring dienen voor de hoge aantallen nieuwe ASS-cli‘nten…

207 Retro Perspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien. Zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden.’

212 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
Struikelen over losse klinkers. Over de lettervolgorde bij het aanleren van de klinkers.

214 Wee-k-lacht

216 Weetwinkel

220 Boekbespreking en binnengekomen boeken
Peter Teitler