Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 49 (januari/februari 2010) Nr. 1/2

3 Kwalitatief n Kwantitatief Onderzoek in Teacher Research in het HBO 2
Huub Everaert, Arie van Pee
Een van de belangrijkste consequenties van de invoering van de BAMA-structuur in het hoger onderwijs betreft het opnemen van onderzoeksvaardigheden in de curricula van de Nederlandse hogescholen. In het verleden heeft de overheid door gerichte subsidies bijgedragen aan het ontstaan van universitaire onderzoeksscholen die zich vooral hebben gericht op fundamenteel theoretisch onderzoek.

16 Gedrag en onderzoek in de educatieve praxis 15
Petra Ponte
Om meer zicht te krijgen op problemen in het onderwijs moeten we niet alleen kennis ontwikkelen over gedrag van ‘probleemleerlingen’, maar vooral ook over de interactie tussen alle leerlingen en leraren in hun sociale omgeving. Het lectoraat Gedrag en onderzoek in de educatieve praxis aan de Hogeschool Utrecht zoekt naar een verbinding tussen kennisontwikkeling, praktijkontwikkeling en professionele ontwikkeling, niet n‡ maar al tijdens het onderzoek.

23 Bescherming en kwetsbaarheid in de opvoeding van een chronisch ziek kind
L. Brandsma, A.M.m Willemen, B.A. Houtzager, B.F. Last, C. Schuengel
Onderzoek: In deze studie werden chronisch zieke kinderen vergeleken met gezonde, sportende kinderen met betrekking tot het bestaan van psychosociale problemen. Om meer inzicht te krijgen in factoren die samenhangen met psychosociale problemen werd de kwaliteit van de ouder-kind relatie, de mate van bescherming, en de kwetsbaarheidsbeleving bij ouders nader bestudeerd.

36 De leerling centraal

Philip Ilmer, Lennart Hartog
Binnen het cluster 4 onderwijs worden leerkrachten regelmatig geconfronteerd met gedrag dat niet passend binnen de situatie genoemd kan worden. De leerkracht ziet zich in deze situaties genoodzaakt de leerling aan te spreken op ontoelaatbaar gedrag. Dit kan resulteren in het niet deelnemen aan het onderwijsproces.

43 Planmatig implementeren leidt tot effectievere interventies in de praktijk

K. Stals, T.A. van Yperen, W.J.M. Reith, G.J.J.M. Stams
Goede interventies in de jeugdzorg blijven vaak op de plank liggen, omdat de sector er niet in slaagt deze op een effectieve en duurzame wijze te implementeren in het dagelijks handelen van professionals. Dit artikel doet verslag van een literatuurstudie naar de factoren die hierbij in het spel zijn.

56 (Aan)sprekend verleden

65 Weetwinkel

76 Binnengekomen boeken