Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 48 (oktober 2009) Nr. 10

402 Well done
VOLGSPOT
E. Hinzen-Hanssen

403 Het trainen van begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: een meta-analyse naar de effectiviteit van trainingselementen
W.M.J.M. van Oorsouw, P.J.C.M. Embregts

415 Handelinggericht Integraal Indiceren: toewijzing van onderwijs en zorgarrangementen op basis van de behoeften van kind en opvoeders
W. Gijzen, N. Pameijer

431 Het effectieve Voortgezet Onderwijs: vrije contra reguliere scholen
R. de Groot

440 Tussen de regels
R. de Groot

442 Verenigingsnieuws

444 Weetwinkel

448 Summary