Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 43 (januari 2004) Nr. 1

1 PROLOOG
R. de Groot

1 Misleiding
VOLGSPOT
J.D. van der Ploeg

3 Zelfbeschrijvingen en schoolmotivatie van adolescenten in Amerika, Rusland en Nederland
W.T. Heusdens, J.C. van der Wolf & A.A.J. van Peet

11 Sociaal milieu, etnische herkomst, opvoeding en competenties van kleuters
G. Driessen & F. van der Slik

24 Enqute Tijdschrift voor Orthopedagogiek
J.D. van der Ploeg
Wat driehonderd ge•nteresseerde lezers vinden.

29 Discussie naar aanleiding van kritiek op ‘Ontwikkelingspsychologie’
J. Kugel

33 Tussen de regels
R. de Groot

35 Boekbespreking

37 Weetwinkel

40 Summary