Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 41 (december 2002) Nr. 12

Thema: Aspecten van de zelfkonfrontatiemethode (ZKM) en ’the dialogical self’

599
PROLOOG

R. de Groot

602 Ouders

VOLGSPOT

J.D. van der Ploeg

603 Waarderingstheorie en zelfkonfrontatiemethode: de affectieve structuur van het zelfverhaal
THEMA
H.J.M. Hermans

621 Toepassing van de zelfkonfrontatiemethode bij kinderen; verslag van de eerste klinische ervaringen
THEMA
J.J. Louwe & C.A. Balkestein

630 De Team Konfrontatie Methode (TKM) in de steigers
THEMA
P. Zomer

645 Een stap dichter bij jezelf
THEMA
M. Wijdeveld

654 Achter het masker schuilt de rouw. Verliesverwerking bij jongeren
THEMA
M.J.M. Fiddelaers-Jaspers

670 Interne en externe validering van de kinder-ZKM
THEMA
R. Gulikers, K.H.W. de Blok, J.J. Peters & H.J.M. Hermans

679 Verenigingsnieuws

680 Weetwinkel

684 Summary