Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 39 (maart 2017) nr. 1

03 Redactioneel

Beschouwing
05 Het fysieke aspect van reflectie. Een ‘oppervlakkige’ ingang op betekenisvol leren van leraren
Hartger Wassink, Corma Ruijgrok & Babs Hermsen

Good Practice
15 Het effect van een evidence based leereenheid W&T op de pabo
Monique Rouweler, Symen van der Zee, Hans Luyten & Martina Meelissen

Nieuwe aanpak/methodiek
29 Het gebruik van een kijkwijzer bij stagelessen vroeg vreemde talenonderwijs Engels
Karin Winkel & Niek van den Berg

Onderzoek
41 Gesitueerde kennis meten met diepgaande reflectie op videocasussen – Heeft een vierdejaars leraar in opleiding de lessituatie in zijn vingers?
Walter Geerts, Henderien Steenbeek & Paul van Geert

Onderzoek
53 Onderzoek naar professionaliseringsactiviteiten bij HBO-lerarenopleiders in het doen en begeleiden van praktijkonderzoek
Loes van Wessum, Quenta Kools, Fer Boei, Martijn Willemse & Lidewij van Katwijk

Onderzoek
65 De kennisbasis rekenen–wiskunde en de kwaliteit van een reken-wiskunde-instructie op de basisschool – Een onderzoek naar de kwaliteit van de reken-wiskunde-instructie van derdejaars studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs
Jenita Gardebroek-van der Linde, Hanneke van Doornik-Beemer, Ronald Keijzer & Jan van Bruggen

Beschouwing
77 Dilemma’s en uitdagingen voor vorming van kleuteronderwijzers in Vlaanderen
Johan De Wilde

87 Boekenrubriek

99 Over de auteurs