Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 38 (juni017) nr. 2

03 Redactioneel

Onderzoek
05 Masters in netwerken! – Het vergelijken van sociale netwerken van leraren die de masteropleiding Leren & Innoveren volgen of gevolgd hebben
Angela van Bommel & Henderijn Heldens

Beschouwing
19 Benutting van kennis uit onderzoek – Een pleidooi voor samenwerking tussen onderzoeker en eindgebruiker

Jos Castelijns & Marjan Vermeulen

Nieuwe aanpak/methodiek
31 Doeltreffend Wetenschap en Technologie op de pabo

Symen van der Zee

Onderzoek
45 Kunnen we het educatief handelen door tweedejaars pabostudenten verbeteren? – Een onderzoek naar de opbrengsten van Class-informatie
Diny Langendijk & Cathy van Tuijl

Onderzoek
59 Op zoek naar synergie tussen praktijk en theorie. Aankomende startende leerkrachten opleiden en begeleiden met het oog op preventie en aanpak van ongewenst gedrag

Anneke van der Linde, Ron Oostdam & Marco Snoek

Good Practice
71 Lesson Study met de Leswizard – ‘Lesson study met de Leswizard’ als gezamenlijke leeractiviteit van leraren en studenten op de werkplek: wie leert van wie?
Uwe Krause & Bob Koster

85 Boekenrubriek

91 Over de auteurs