Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 38 (december 2017) nr. 4

Thema: opleiden door ontwerpen

03 Redactioneel

Onderzoek
05 Onderwijs van de toekomst – Aandacht binnen lerarenopleidingen voor schooleigen curriculumontwikkeling
Nienke Nieveen, Herman Schalk & Stéfanie van Tuinen

Good Practice
21 Recht doen aan verschillen binnen de flipped class
Marianne Lok & Anneke Smits

Beschouwing
27 Leren ontwerpen van STEM-integrerend leermateriaal
Jolien De Meester (en mede-auteurs)

Onderzoek
37 Curriculumontwerp: het ontwerpproces van een docentontwerpteam van de lerarenopleiding technisch beroepsonderwijs
Herma Jonker, Mart Gijsen, Virginie März & Joke Voogt

Good Practice
51 Het ontwikkelen van ontwerpexpertise in een Research & Design-atelier – Praktijkvoorbeeld uit een academische lerarenopleiding voor het basisonderwijs
Stella van der Wal-Maris, Nienke Bonekamp & Martin Hunziker

Good Practice
59 ‘Design As Research’ (DARe): wat kunnen architecten ons leren over (opleiden voor) het leraarschap?
Rutger van de Sande & Martijn van Schaik

Onderzoek
69 Competenties ontwikkelen voor ontwerpgericht onderzoek; richtlijnen voor de hbo-masteropleiding
Wenckje Jongstra, Ietje Pauw & Susan McKenney

Good Practice
81 “Ik gebruik die taaldingetjes nu ook in andere lessen” Hoe leerkrachten basisonderwijs geïntegreerd onderwijs leren ontwerpen in een professionele leergemeenschap
Conny Boendermaker, Mieke van Diepen, Marcel Heeremans & Hanno van Keulen

Beschouwing
89 De leraar staat er niet alleen voor: naar een passend ontwerp voor een op de toekomstgerichte lerarenopleiding
Ele Holvoet, Jan Elen, Kathleen Feremans & Fien Depaepe

99 Boekenrubriek

105 Over de auteurs

109 Jaarinhoud 38ste jaargang