Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 36 (juni 2015) nr. 2

03 Redactioneel

05 Van (vak)docent naar lerarenopleider: een omslag in denken en doen
Quinta Kools, Kees Feijtel, Véronique van de Reijt en Rob Elgershuizen

15 Onderzoeksgeïnformeerd studiemateriaal. Een zelf-evaluatietool met handleiding voor gebruik en implementatie in de lerarenopleiding
Liesbeth Spanjers, Ria de Sadeleer, Hans Pluym, Carina Ramaekers, Danny Robben en Nele Vandamme

25 Moeten wij dit ook kennen voor de toets? Ontwikkeling van het curriculum ‘Beoordelen om te leren’ voor de Pabo
Marja Wijnen, Mark Wouters, Willem Heldens en Jos Castelijns

35 Hoe studentevaluaties bijdragen aan professionalisering van lerarenopleiders
Fleur Deenen, Jeannette Geldens en Anne Khaled

47 Excellentie op de pabo, balans tussen uitdagen en ondersteunen. Excellente pabostudenten ontwikkelen oefenopgaven voor de landelijke kennisbasistoets rekenen.
Marjolein Kool en Ronald Keijzer

61 Een onderzoek naar de professionele identiteit van hbo-lerarenopleiders die promoveren
Gerda Geerdink, Anja Swennen en Monique Volman

75 Vlieguren maken. Transfer tussen opleiding en stagepraktijk in de tweedegraads lerarenopleidingen
Arie Wilschut, Bert van Veldhuizen, Aisa Amagir en Geert van den Berg

89 Onderzoek versterkt leraren. Een adviserende leerlijn onderzoekscompetenties voor de lerarenopleiding.
Karen Reekmans, Indra Beunckens en Greta Hendrix

101 Boekenrubriek
111 Over de auteurs