Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 29 (juli 2008) Nr. 3

3 Redactioneel
Ellen van den Berg (hoofdredacteur)

4 Een academische opleiding voor leraren primair onderwijs
Rachel Streefland, Karel Stokking & Theo Wubbels
Twee diploma’s: zowel een universitair bachelordiploma onderwijskunde als een HBO-bachelordiploma. In termen van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) gaat het echter niet om een nieuwe opleiding. Door gebruik te maken van de accreditering van twee bestaande opleidingen in het HBO en WO voor een combinatie van beide, worden weliswaar de grenzen van het binair stelsel opgezocht, maar niet overschreden.

11 Beoordelen van competentieontwikkeling in een universitaire lerarenopleiding
Jan van Tartwijk, Dinek Tigelaar, Ietje Veldman & Fred Janssen
Beschrijving van een ontwerp van een beoordelingsprogramma voor de Leidse Universitaire Lerarenopleiding, waarin gebruik wordt gemaakt van de technieken die worden gebruikt om de kwaliteit van kwalitatief onderzoek te waarborgen. Aan de orde komt niet alleen hoe beoordeeld wordt, maar ook waarom, wat en wanneer dat wordt gedaan, alsook wie er beoordeelt/beoordelen.

18 Leren faciliteren. Wat helpt?
Paul van den Bos
Een studie naar conceptual change bij beginnende docenten. In deze studie is gekeken naar de verandering van opvatting bij docenten werkzaam in het hoger onderwijs die een cursus didactiek volgden.

26 Leren van a.s. leraren Engels in Brazili‘: lessen voor onze lerarenopleiding?
Simone Reis, Kees van Esch & Piet-Hein van de Ven
Dit artikel is geschreven naar aanleiding van het promotieonderzoek van Simone Reis naar het leren van leraren in opleiding (lio’s) Engels in Londrina (Brazili‘).

32 Psychologische basisbehoeften van docenten in opleiding
Frits Evelein, Fred Korthagen & Mieke Brekelmans
Leraar worden: begeleiding op de grens van persoonlijke en professionele groei. Vervulling van drie psychologische basisbehoeften, competentie, verbondenheid en autonomie, hangt samen met het optimaal functioneren. Gebrekkige vervulling leidt tot negatieve effecten. Centraal in deze bijdrage staat de werking van psychologische basisbehoeften bij docenten-in-opleiding tijdens het lesgeven en de relevantie hiervan voor hun opleiding en begeleiding.

40 Roddel over roddel
COLUMN
Ronald Soetaert


41-50
ACTUEEL – VOOR U GELEZEN
verzorgd door Gerda Geerdink, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
– ‘Toekomstige leerkrachten (opleiden) in de school’
– ‘Eigenaar van kwaliteit’
– ‘Wat leraren willen’
– ‘Leraar wie ben je?’
– ‘Ori‘ntatie op geschiedenis’
– ‘Ont-moeten, ont-dekken, ont-wikkelen’
– Hoe geef je met voldoening les aan pubers?’
– ‘Van Dale Basiswoordenboek Engels’
– ‘Techniek leren door doen’
– ‘Instrumenten voor interne begeleiders – deel 2’
– ‘Handelingsplanning in het voortgezet onderwijs’
– ‘In 15 stappen naar een handelingsgericht plan’
– ‘Contact maken’
– ‘Studeer actief’

ACTUEEL – IN EN OM DE VERENIGING
VELON
51 Bijeenkomst Werkgroep Onderzoek en de VOR divisie L&L (
Lerarenopleiding en Leraarsgedrag) op 5 maart 2008
53 PDS, National Conference 10-13 april 2008, Orlando, Florida
56 Sterren, Boktorren, Melkkoeien en Dromen (
VELON-werkgroep Belero voor Beginnende lerarenopleiders)
Naar intervisiewerkvorm van Jeroen Hendriksen
57 Lieve Lita (Leerzaam Inspirerend Toepasbaar Antwoord)
Werkgroep OidS (Opleiden in de School)

58 Annual meeting AERA (
Educational Research Association), maart 2008
60 SRL¡-journaal (
met informatie over het registratietraject 2008/2009)
Mile Boeijkens, Jurri‘n Dengerink, Ko Melief, Mathilde van Vliet
– Vanuit het ROS-project
– Werkvergadering collega-beoordelaars
– Traject 2008/2009 / (Zelf)beoordeling Professionalisering en Registratie
ACTUEEL – IN EN OM DE VERENIGING
VELOV
62 Studiedag Kunst-, Cultuur- en Erfgoededucatie in het onderwijs
62 Ontmoeting voor beginnende lerarenopleiders
62 Velov-congres 2009: 2 en 3 februari te Gent.
In samenwerking met VELON en het Expertisenetwerk Lerarenopleiding AUGent

63 Aanmeldingsformulier traject 08/09 (VELON / SRL¡)
63 VELOV-congres 2009: 2 en 3 februari 2009 in Gent
In samenwerking met VELON en het Expertisenetwerk Lerarenopleiding AUGent

ACTUEEL – NIEUWS UIT NEDERLAND (NL) EN VLAANDEREN (VL)
65-68 Algemeen nieuws
– De tienkamp voor gelijke onderwijskansen begint in het basisonderwijs (VL)
– Tevreden blijven werken in het onderwijs (NL)
– EUR 1.500.000,- voor diversiteit in lerarenopleiding (VL)
– Hoger onderwijs: investeren in succes, kwaliteit en doelmatigheid (VL)
– Nieuwe website moet animo voor baan in onderwijs bevorderen (NL)
– Vlaams onderwijspersoneel groeit gestaag (VL)
– Bevorderen van Engels als tweede taal (NL)
– Basisscholen in buurt van open asielcentra krijgen extra steun (VL)
– Masteropleidingen Leren & innoveren geaccrediteerd (NL)
– Doorstroom en diplomering in HBO (NL)
– Actieprogramma ‘evidence-based kennis’ van start (NL)
– Laptop vervangt boekentas (VL)
65-66 Agenda
– Time Management in het Onderwijs
– Landelijke conferentie Brede Scholen
– Beurs-congres ‘Ziek op een gezonde school’
– Jaarlijkse conferentie van AERA
68-70 Publicaties
– Nieuwe reeks ‘Wat is goed onderwijs?’ van start (NL)
– Handboek actief personeelsbeleid in de school (NL)
– Advies over vorming en opleiding in Vlaanderen (VL)
– Rapport ‘Richtpunten bij onderwijsagenda’s’ (NL)
– Rapport ‘erkenning van excellentie’ (NL)

71 Auteurspagina’s met o.a.
auteursrichtlijnen
Informatie over auteurs van dit nummer