Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs — (maart 2011) nr.3

05 Van de redactie

06 Taalbeschouwingsonderwijs, wat is dat?
Een overzicht van empirisch onderzoek in Nederland
Helge Bonset

16 Je praat toch ook over het weer?
Taalbeschouwing als metacommunicatie
Jan Berenst

22 Begrijpend leesonderwijs: zin en onzin
Rene Berends

30 Emancipatie van het grammaticaonderwijs
Peter-Arno Coppen

34 Talensensibilisering in het basisonderwijs:
Op een positieve manier omgaan met talen in de klas
Sofie Jonckheere

42 Blikvangers

44 Column: Springen met zonder voeten
Els Moonen

45 Participatie en gezamenlijke kennisconstructie
als basis voor (goed) taalonderwijs
Albert Walsweer

54 Een eindtoets taal voor de pabo. Verslag van de miniconferentie
`Taal meten’ over implementatie en toetsing van de kennisbasis Nederlands
Nanke Dokter en Mathilde van Vliet

58 Zo leer je kinderen (lezen en) spellen!
Jose Schraven

61 Ben ik veranderd met -d of -t? Het Taalbureau van het Departement
Lerarenopleiding van de Katholieke Hogeschool Limburg
Guido Cajot

65 Agenda