Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs — Jrg. 11 (september) nr. 17

02 Van de redactie
Mirjam Snel

04 Leren en lezen in de zaakvakken
Piet Litjens
Een contrastieve analyse: informatieve teksten in zaakvakmethoden toen en nu

10 De ‘open vraag’ als verzamelbegrip
Annerose Willemsen
Verschillende typen ‘open vragen’ en hun gevolgen voor klassengesprekken

14 Bevorderen van leesbegrip
Thoni Houtveen & Roel van Steensel
Leesbegrip komt tot stand door uitbereiding van kennis van de wereld en woordenschat én bewust nadenken over de betekenis van teksten

19 Column
Theo Klinkien

20 Werken aan leesbegrip én leesmotivatie met behulp van schurende en naburige teskten;
Hugo van den Ende & Wenckje Jongstra
Lezen… argumenteren: meer lezen… meer weten

24 Waarom je beter in groep 4 kunt starten met werkwoordspelling
Robert Chamalaun en Anna Bosman

28 Aan de slag met leesbegrip en leesmotivatie! Wat adviseert de Taalraad Begrijpend Lezen? 
Carlijn Pereira en Jan Rijkers

31 Agenda

35 Blikvangers