Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs — (november 2014), nr. 8

05   Van de redactie

06   Taalcompetenties evalueren: waarom, wat, hoe en dan?
       Kris van den Branden

12   Leuke teksten zijn nog geen begrijpelijke teksten. Een oogbewegingsonderzoek naar de
       effectiviteit van verhalende leerteksten
       Gerdineke van Silfhout, Jacqueline Evers-Vermeul en Ted Sander

22   Column: Ik hoop
       Harry Paus

23   Gesprekken tussen leerlingen onderling en gesprekken met de leerkracht: een vergelijking           Frans Hiddink

32   De Alfabetcode – blauwdruk voor een andere dyslexie-aanpak
       Erik Moonen

39   Agenda
40   Blikvangers