TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — Jrg. 9 (maart 2019) nr. 2

06 Praktijk: Peuters en kleuters samen in de klas!
Niemand twijfelt over het nut en noodzaak van voor- en vroegschoolse educatie (vve), maar een doorgaande ontwikkeling naar de eerste groepen van het basisonderwijs is voor veel scholen nog een toekomstdroom. Welke rol kan de IB’er hierin vervullen?

12 Interview: “Verbinding van de professionals op de werkvloer is de absolute voorwaarde voor een doorgaande ontwikkeling”
“Doordat we in het hele gebouw één team met één visie en één pedagogische aanpak zijn, is er een nauwe samenwerking tussen alle onderdelen van de campus.”

47 Achtergrond: IB’er: tot hier en nu verder?!
Net als in 2013 en 2014 wordt bij de derde Nationale Enquête Intern Begeleider 2019 weer veel duidelijk. Bijvoorbeeld dat IB’ers niet veel tijd nemen voor een gezonde portie zelfreflectie gerelateerd aan de uitgevoerde werkzaamheden. Hoe lang gaat dit nog goed?

En verder:
04 Nieuws gemist
11 Checklist 1
15 Column
17 TIB tips
19 IB-Innovatief: Formatief evalueren
22 Media
24 Onderwijs is wereld
29 Wet & regelgeving 2019
31 Van de werkvloer
32 Ontwikkelingen: Filosoferen met kinderen op de basisschool
36 Praktijk: Samen ontzorgen
39 Checklist 2
46 Verwacht