TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — Jrg. 9 (januari 2019) nr. 1

06 Praktijk: Op weg naar een pedagogisch sensitief team
Pedagogische sensitiviteit wordt gezien als een typerende eigenschap van de leerkracht, die binnen een onderwijsleersituatie grote opbrengsten kan genereren. Zij heeft een bijzondere pedagogische relatie met haar leerlingen, waarin ze haast intuïtief aanvoelt wat pedagogisch de juiste keuzes zijn. Hoe kun je dit bevorderen?

12 Interview: ”Pedagogische sensitiviteit is te ontwikkelen!”
Leraren voelen aan wie van hun collega’s in de school pedagogisch sensitief is en wie minder, volgens onderzoek Karin Diemel. Maar wat is dat eigenlijk? Is het een ongrijpbare X-factor? ”Alvast ter geruststelling: het is te ontwikkelen.”

34 Praktijk: Sociale steun aan kinderen die thuis onveilig opgroeien
Leerlingen die thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt worden, voelen zich vaak ook op school gespannen en onveilig. Dat kan zich uiten in ongepast gedrag en concentratieproblemen. Hoe kan je leerlingen helpen zich tenminste op school veilig te voelen?

En verder:

04 Nieuws gemist
11 Checklist 1
15 Column
17 IB-Innovatief: Alle hens aan dek; help een datalek!
20 Media
22 Onderwijs is werelds
27 TIB tips
29 Wet & regelgeving 2019
30 Beoordelen zonder cijfers?
37 Checklist 2
38 Van de werkvloer
39 Ontwikkeling: Over verschillen in sensitiviteit voor de omgeving
42 Verwacht