TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — Jrg. 6 (januari 2016) nr. 1

04 Nieuws gemist

 06 Weg met het doorlopende leerlijnen?!
Veranderingen in wet- en regelgeving vragen om afstemming van het PO en VO op inhoud en procedures om voor leerlingen een doorlopende leerlijn of extra ondersteuning mogelijk te maken.

11 Checklist 1

 12 “De samenwerking tussen PO en VO loopt goed bij ons. Maar het kan nog veel beter.”
“Het zou ideaal zijn als ook binnen onze PO-VO-organistie de samenwerking tussen IB’ers en Zoco’s perfect zou lopen. Persoonlijk vind ik dat dit, zeker vanwege passend onderwijs, beter zou moeten worden geregeld.

15 Column

 17 Zomerkinderen

 20 TIBtools

 21 Wet- en regelgeving

 24 Checklist 2

 25 Hoort wie klopt daar? Kinderen!
Sinds passend onderwijs lijkt het, alsof de poort van het voortgezet onderwijs wat stroever opendraait voor een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte. Een verslag van de Geschillencommissie.

 28 Media

 31 Beeldcoaching als kwaliteitinstrument

 35 TIB Tips

 36 Van de werkvloer

 37 digitaal

 38 Mediëren van cognitieve functies doet intelligentie groeien

 41 Dit mag je niet missen