TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — Jrg. 5 (september 2015) nr. 4

04 Nieuws gemist

06 Better together!
Een goede samenwerking met ouders ontstaan niet door ouders alleen maar beter te informeren, maar door een stevige samenwerkingsrelatie met elke ouder te bouwen. Hoe doe je dat?

11 Checklist

12 “Effectieve samenwerking met ouders draagt bij aan welbevinden van leerlingen”
“IB’ers kunnen vanuit hun spilfunctie een bepalende rol in de school spelen bij een beleidsmatige en cyclische aanpak van ouders-samenwerking”, stellen Erica de Bruijne en Martijn Willemsen.

17 IB-innovatief: Leerkrachten openen deuren van klaslokalen

22 Media

23 School aan Zet

27 Media

29 Handelingsgericht en respectvol schrijven over kinderen
Het is een recht van de ouders om het dossier van hun kind in te kunnen zien. Dat maakt het noodzakelijk voor leerkrachten en IB’ers om zinvolle en respectvolle notities te maken, die ze vervolgens kunnen bespreken met de ouders. Wat verstaan we eigenlijk onder respectvol en zinvol schrijven?

32 TIPtips

33 Praktijk: Spel en humor op de werkvloer

38 TIBtools

39 Van de werkvloer

40 Wet- en Regelgeving

41 Digitaal

42 Welkom in het vernieuwd Nationaal Onderwijsmuseum!

44 Medisch handelen binnen de school

45 Dit mag je niet missen