TIB, Tijdschrift intern begeleiders — Jrg. 10 (januari 2020) nr. 1

Met bijlage voor leden: Checklists uit TIB 2011-2012

08 Praktijk: De overtreffende trap van dromen is doen
Kindcentrum De Tandem is een Brede School voor kinderen van 0 tot 12 jaar, gelegen in een groot, groen domein in Sint-Kruis, Brugge. Kinderen leren en spelen er binnen en buiten schooltijd, en kunnen hun talenten breed ontwikkelen. Welke betekenis heeft dit voor de praktijk van de IB’er?

14 Interview : “Bewegend leren is gezond, leuk en goed voor de ontwikkeling”
Talloze wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat bewegen een relevante bijdrage levert aan de gezondheid en tot betere leerprestaties leidt. “Bewegend leren is een aantrekkelijke afwisseling van zitten en bewegen, theorie en praktijk en goed voor de samenwerking!”, vertellen Rietje Goosen en Willem Butz.

33 Praktijk: Lerend team traint zelfsturing bij leerlingen
Veel scholen verwachten dat leerlingen hun eigen leerproces kunnen sturen. Zelfsturing ontstaat echter niet vanzelf: leerlingen moeten kunnen reflecteren op hun leergedrag en dienen tevens gemotiveerd te zijn om leertaken vol te houden als het moeilijk wordt.

En verder:
06 
Nieuws gemist
13 Checklist
19 IB-innovatief: ‘Dit hoort niet’: anders kijken naar het gedrag van collega’s en leerlingen
22 Media
24 Onderwijs is werelds
29 TIB tips
34  Wet & regelgeving 2019
35 Ontwikkelingen: Groeps- en leerlingbesprekingen; tijd om ze in een nieuw jasje te steken?
39
Van de Werkvloer
40 Extra
42 Kennisrotonde
43 Achtergrond: Binnen de buitenwereld
46 Verwacht